Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

CHƯƠNG 33 - GIÊ-RÊ-MI-A

Thêm một lời hứa phục hồi
1 Khi ông Giê-rê-mi-a vẫn còn bị nhốt trong sân vệ binh, lại có lời Ðức Chúa phán với ông lần thứ hai rằng: 2 Ðức Chúa, Ðấng đã làm ra trái đất, đã nắn ra và làm cho nó được vững bền - danh Người là Ðức Chúa - Người phán thế này: 3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ cho ngươi biết những điều lớn lao và bí ẩn mà ngươi không biết. 4 Vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán như sau về nhà cửa trong thành này và cung điện các vua Giu-đa, những nhà sắp bị tàn phá vì ụ và gươm, 5 về những người kéo đến chống quân Can-đê nhưng lại làm cho thành đầy tử thi, đầy xác những kẻ Ta đã đánh chết trong cơn bực tức và giận dữ; vì tất cả những điều gian ác của chúng mà Ta đã ngoảnh mặt đi, không nhìn đến thành này nữa. 6 Nhưng, Ta sẽ mang lại cho nó một phương thuốc điều trị, sẽ chữa lành, sẽ tỏ cho chúng thấy một cảnh thái bình và một nền an ninh lâu dài. 7 Ta sẽ đổi vận mạng của Giu-đa và Ít-ra-en, sẽ xây dựng chúng như thuở ban đầu. 8 Ta sẽ thanh tẩy chúng cho sạch mọi điều gian ác chúng đã phạm, khiến chúng đắc tội với Ta. Ta sẽ thứ tha mọi điều gian ác chúng đã phạm khiến chúng đắc tội với Ta và phản lại Ta. 9 Ðối với Ta, Giê-ru-sa-lem sẽ là một danh hiệu để hân hoan, là một lời ca ngợi, một vẻ huy hoàng trước toàn thể chư dân trên mặt đất, vì chư dân sẽ nghe biết mọi điều tốt lành Ta sẽ làm cho chúng. Họ sẽ sợ hãi và run rẩy vì tất cả mọi điều tốt lành, tất cả sự bình an Ta sẽ thực hiện cho thành ấy.
10 Ðức Chúa phán thế này: Tại nơi đây, nơi mà các ngươi gọi là một đống hoang tàn, không có người cũng không có vật, tại các thành Giu-đa, các phố phường bị tàn phá của Giê-ru-sa-lem, nơi không có người, không có dân cư, không có súc vật, tại nơi này vẫn còn nghe thấy 11 tiếng reo mừng hỷ hoan, tiếng hát của cô dâu chú rể, tiếng của những kẻ mang lễ vật tạ ơn lên Nhà Ðức Chúa mà nói: "Hãy tạ ơn Ðức Chúa các đạo binh, vì Ðức Chúa nhân lành, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!" Vì Ta sẽ đổi vận mạng xứ này và làm cho nó lại được như thuở ban đầu, Ðức Chúa phán.
12 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Tại nơi đây, nơi hoang tàn không có người cũng không có vật, và trong tất cả các thành của nó, sẽ vẫn còn có những đồng cỏ cho các mục đồng thả chiên nằm nghỉ. 13 Tại các thành miền núi, các thành vùng Sơ-phê-la, và các thành vùng Ne-ghép, trong đất Ben-gia-min, vùng phụ cận Giê-ru-sa-lem và tại các thành Giu-đa, chiên cừu vẫn còn được lùa qua, dưới bàn tay của người kiểm số chiên - Ðức Chúa phán như vậy.
Ðịnh chế cho tương lai
14 Này, sẽ đến những ngày - sấm ngôn của Ðức Chúa - Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về Giu-đa.
15 Trong những ngày ấy, vào thời đó,
Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Ðấng Công Chính để nối nghiệp Ða-vít;
Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực.
16 Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp.
Ðây là tên người ta sẽ đặt cho thành:
"Ðức Chúa là-sự-công-chính-của-chúng-ta!"
17 Vì Ðức Chúa phán thế này: Ða-vít sẽ không bao giờ thiếu người ngự trên ngai báu nhà Ít-ra-en. 18 Các tư tế Lê-vi cũng không bao giờ thiếu người phục vụ trước nhan Ta để dâng lễ toàn thiêu, đốt hương làm lễ vật, và cử hành hy lễ mọi ngày.
19 Lại có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 20 Ðức Chúa phán thế này: Nếu các ngươi phá vỡ được giao ước của Ta với ngày, và giao ước của Ta với đêm, đến nỗi không có ngày và đêm đắp đổi nhau, 21 thì giao ước của Ta với Ða-vít, tôi tớ Ta, cũng sẽ bị phá vỡ, tức là nó sẽ không có con cháu trị vì trên ngôi báu của nó và chẳng còn các thầy Lê-vi, các tư tế phục vụ Ta nữa. 22 Cũng như không thể đếm được đạo binh trên trời và chẳng sao kể hết cát dưới biển, Ta sẽ làm cho dòng dõi Ða-vít, tôi tớ Ta và các thầy Lê-vi phục vụ Ta, tăng nhiều như thế.
23 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng: 24 "Ngươi chẳng thấy sao? Dân này từng nói: hai thị tộc Ðức Chúa đã chọn, Người đã bỏ rồi! " Bởi thế, chúng khinh dể dân Ta, coi như không phải là một dân tộc trước mặt chúng nữa. 25 Ðức Chúa phán thế này: Nếu Ta không dựng nên ngày và đêm, nếu Ta không đặt ra quy luật cho trời và đất, 26 thì Ta sẽ vứt bỏ dòng dõi Gia-cóp và Ða-vít, tôi tớ Ta, không còn lấy từ dòng dõi ấy những kẻ cai trị con cháu Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp nữa! Quả thật, Ta sẽ đổi vận mạng chúng và sẽ xót thương chúng. 
CHIA SẺ

Con người có thể đóng lại tôi tớ của Thiên Chúa, nhưng họ không thể đóng lại với Lời Ngài (2Tm 2:9). Lời đến với bạn- cho dù bạn ở đâu- nếu lòng bạn mở ra với Thiên Chúa. Đôi khi Ngài có sứ điệp “thứ hai” dành cho bạn, vì thế hãy tỉnh thức.
Thiên Chúa đã gửi cho vị ngôn sứ đang bị cầm tù một thông điệp khích lệ. Đất nước “bệnh tật” một ngày nào đó sẽ khỏe mạnh; đất nước bị ô uế một ngày nào đó sẽ được sạch; chiến tranh sẽ nhường chỗ cho hòa bình; và sự thật của Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự dối trá của các tiên tri giả. Đây phải là một bản nhạc trong đám cưới, không phải là một bản nhạc buồn trong đám tang; và sự công chính sẽ ngự trị từ vương triều nhà Đa-vít.
Khi nào những điều này xảy ra ? Khi Đức Giê-su Ki-tô, Con vua Đa-vít, ngự trị trên mặt đất (23:5-6) và làm cho Giê-ru-sa-lem nên một thành công chính. Chính lúc đó, khi Ngài ngự trị trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể là tôi tớ của Ngài và là thừa tác viên cho những ai cần đến những phúc lành này. Ngang qua chúng ta, Đức Chúa có thể mang đến cho những người khác sứ điệp thay đổi cuộc sống của sức khỏe thiêng liêng, thanh tẩy, và bình an, và họ có thể bắt đầu tái dựng lại điều mà tội lỗi đã tàn phá.
Đã bao giờ bạn cảm thấy cho dù mình có làm gì đi nữa, cố gắng đến đâu đi nữa và để vươn lên, hoặc ít là ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, nhưng tất cả mọi nổ lực ấy đều vô vọng ? Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc bạn có năng chạy đến Ngài để xin trợ giúp vượt qua những khó khăn, hiểu được ý nghĩa của những biến cố đang xảy ra trong cuộc sống bạn, và thấy được ánh sáng của niềm hy vọng mở ra trong tương lai ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC