Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 10 - Ê-DÊ-KI-EN

1 Tôi nhìn, thì kìa trên cái vòm, ngay trên đầu các thần hộ giá, có cái gì như đá lam ngọc, trông tựa cái ngai ở trên các thần hộ giá. 2 Và Ðức Chúa phán với người mặc áo vải gai rằng: "Ngươi hãy vào giữa các bánh xe, phía bên dưới các thần hộ giá, hãy lấy tay vốc đầy than rực lửa ở giữa các thần hộ giá, rồi vãi tung xuống thành." Người ấy đi vào trước mắt tôi.
3 Khi người ấy đi vào, các thần hộ giá đứng bên phải Ðền Thờ và mây che phủ đầy tiền đình phía bên trong. 4 Bấy giờ vinh quang Ðức Chúa bay bổng lên khỏi thần hộ giá đến thềm Ðền Thờ. Ðền Thờ đầy mây phủ và tiền đình tràn ngập ánh vinh quang Ðức Chúa. 5 Tiếng cánh của các thần hộ giá nghe vang đến tận tiền đình phía bên ngoài, như tiếng của Ðấng Toàn Năng lúc Người tuyên phán.
6 Khi Ðức Chúa truyền lệnh cho người mặc áo vải gai: "Ngươi hãy lấy lửa từ giữa các bánh xe, từ giữa các thần hộ giá", thì người ấy đã đi vào và đứng bên cạnh bánh xe. 7 Từ giữa các thần hộ giá, một thần hộ giá đưa tay ra về phía lửa ở khoảng giữa các thần hộ giá, rồi cầm lấy lửa và đặt vào tay người mặc áo vải gai. Người này nhận lấy lửa và ra đi. 8 Lúc ấy, ở phía các thần hộ giá, bên dưới cánh, người ta nhìn thấy có một cái gì giống như bàn tay con người. 9 Tôi nhìn, thì kìa có bốn bánh xe ở bên cạnh các thần hộ giá, mỗi bánh xe ở bên cạnh một thần hộ giá, các bánh xe ấy trông lấp lánh như ngọc mã não. 10 Còn hình dáng của bánh xe, bốn bánh trông đều giống nhau, như thể bánh nọ ở giữa bánh kia. 11 Lúc di chuyển, bốn bánh đi về bốn phía; lúc đi chúng không quay vào nhau, bởi vì đầu thần hộ giá hướng về phía nào, thì bánh xe cũng đi theo phía ấy; lúc đi chúng không quay vào nhau. 12 Toàn thân, lưng, tay và cánh của các thần hộ giá cũng như các bánh xe đầy những mắt ở chung quanh, cả bốn bánh xe đều như thế. 13 Tai tôi nghe người ta gọi các bánh xe ấy là "gan gan". 14 Mỗi sinh vật có bốn mặt: mặt thứ nhất là mặt thần hộ giá, mặt thứ hai là mặt người, mặt thứ ba là mặt sư tử và mặt thứ bốn là mặt phượng hoàng. 15 Các thần hộ giá cất mình lên: đó là sinh vật tôi đã thấy bên sông Cơ-va. 16 Khi các thần hộ giá di chuyển, các bánh xe ở bên cạnh các thần ấy cũng chuyển theo. Khi các thần hộ giá dang cánh để cất mình lên khỏi mặt đất, các bánh xe không quay nữa, nhưng vẫn ở bên cạnh các thần hộ giá. 17 Khi các thần hộ giá dừng lại, các bánh xe cũng dừng lại, khi các thần hộ giá cất mình lên, các bánh xe cũng cất lên theo, bởi vì thần khí của sinh vật ở trong các bánh xe. 
Vinh quang Ðức Chúa rời bỏ Ðền Thờ
18 Vinh quang Ðức Chúa bay lên khỏi thềm Ðền Thờ và dừng lại trên các thần hộ giá. 19 Các thần hộ giá dang cánh và cất mình lên khỏi mặt đất trước mắt tôi khi đi ra; các bánh xe cũng chuyển theo cùng một lúc. Các thần hộ giá dừng lại ở lối vào cửa đông Nhà Ðức Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en ngự bên trên các vị ấy. 20 Ðó là sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa Ít-ra-en, tại sông Cơ-va, và tôi nhận ra đó là các thần hộ giá. 21 Mỗi thần hộ giá có bốn mặt và bốn cánh: có cái gì giống như bàn tay con người ở dưới cánh các vị ấy. 22 Còn bộ mặt của các vị ấy thì đó là những bộ mặt tôi đã thấy bên sông Cơ-va. Mỗi thần hộ giá cứ thẳng trước mặt mình mà đi.
  
CHIA SẺ

Cái ngai (c.1). Nếu tất cả những gì các bạn có thể làm là nhìn vào tội lỗi của đất nước, bạn sẽ kết thúc với kinh nghiệm sợ hãi. Hãy làm như Ngôn Sứ đã làm: hãy ngước mắt lên cao hơn và hướng đến một cái nhìn mới của Ngai Thiên Chúa (Gr 17:12).
Ngọn lửa (c.2-17). Than hồng từ bàn thờ đã đem đến sự thanh tẩy cho Isaia (Is 6:6-7), nhưng chúng cũng đem đến sự xét xử đối với Giê-ru-sa-lem. Bàn thờ là nơi tội được tha thứ bởi vì tội được xét xử. Nếu đất nước tìm thấy lòng thương xót của Thiên Chúa và tuân theo Lời Ngài, than hồng có thể đem đến việc thanh tẩy. Tuy nhiên, ngay trong chính lúc của cuộc xét xử khủng khiếp nhất, “bánh xe” của Thiên Chúa vẫn quay và những kế hoạch của Ngài đang được thực hiện trong thế giới.
Vinh quang (c.18-22). Thiên Chúa sẽ không chia sẻ vinh quang của Ngài với những ngẫu tượng (Is 42:8); vì thế, Ngài phải từ bỏ nhà của Ngài. Vinh quang của Ngài chuyển tới cánh cửa cổng phía đông, dừng lại trên núi như chuẩn bị di chuyển tiếp (11:22-23). Nếu đất nước không tôn vinh Thiên Chúa trong sự vâng phục của họ, họ sẽ tôn vinh Ngài trong khi bị xét xử.
Cuộc sống của người Ki-tô hữu đơn giản là: được lớn lên khi cùng đi với Thiên Chúa và khám phá ra những mục đích của Ngài trong cuộc đời mình. Bạn có tích cực theo đuổi ý Thiên Chúa trong cuộc đời của mình hay chỉ làm những quyết định giống như những người xung quanh không biết Ngài ? Bạn có sẵn sàng để dùng hết năng lượng của mình để nuôi dưỡng tâm hồn của bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC