Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

CHƯƠNG 23 - Ê-DÊ-KI-EN

Câu chuyện tượng trưng cho Giê-ru-sa-lem và Sa-ma-ri
1 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: 2 Hỡi con người, xưa có hai người đàn bà là con cùng một mẹ. 3 Chúng đã đàng điếm ở Ai-cập; ngay từ thời thơ ấu, chúng đã đàng điếm. Ở đó, chúng đã bị bóp vú, bị nắn ngực còn trinh. 4 Tên của chúng: chị là O-ho-la, em là O-ho-li-va. Chúng đã thuộc về Ta và sinh được một bầy con trai con gái. Ðây là tên của chúng: O-ho-la là Sa-ma-ri và O-ho-li-va là Giê-ru-sa-lem. 5 O-ho-la đã làm điếm thay vì ở với Ta. Nó si mê các tình nhân của nó: với Át-sua là những binh sĩ  6 mặc áo đỏ tía, với các quan thái thú và khâm sai trẻ trung hấp dẫn, với những kỵ binh cỡi ngựa. 7 Nó đã bằng lòng đàng điếm với chúng. Tất cả bọn chúng đều là anh tài của con cái Át-sua. Nó đã ra ô uế vì tất cả những kẻ đã cùng nó thông dâm, vì các ngẫu tượng của chúng. 8 Nhưng nó không bỏ được thói đàng điếm của mình từ Ai-cập, bởi vì chúng đã tư thông với nó ngay từ thời thơ ấu của nó; chúng đã nắn ngực còn trinh của nó và đã đổ tính dâm dục của chúng lên người nó. 9 Vì thế Ta đã trao nó vào tay các tình nhân của nó, vào tay con cái Át-sua, những kẻ nó đã si mê. 10 Chúng đã lột nó trần truồng, bắt các con trai con gái của nó. Chúng đã dùng gươm giết chết nó. Nó đã thành người nổi danh trong giới phụ nữ và người ta đã thi hành án phạt nó.
11 O-ho-li-va, em nó, thấy thế, nhưng còn hư hỏng, phóng đãng hơn nó, và còn đàng điếm tội lỗi hơn chị nó. 12 Nó si mê con cái Át-sua, các quan thái thú, các tổng trấn, các binh sĩ mặc nhung phục đắt tiền, những kỵ binh cỡi ngựa; tất cả đều trẻ trung hấp dẫn. 13 Và Ta thấy nó đã ra ô uế. Cả hai chị em đều cùng một lối sống như nhau. 14 Nó còn thêm vào chuyện đàng điếm của mình: nó nhìn những hình đàn ông khắc trên tường, ảnh quân Can-đê vẽ bằng sơn đỏ, 15 đai thắt ngang lưng, khăn quấn lên đầu buông thõng xuống; tất cả trông như những kỵ sĩ có dáng dấp con cái Ba-by-lon, nguyên quán tại Can-đê. 16 Vừa nhìn thấy thế, nó đã si mê nên sai sứ giả đến gặp chúng tại Can-đê. 17 Bấy giờ, con cái Ba-by-lon đến tình tự với nó; chúng đã làm cho nó ra ô uế vì thói đàng điếm của chúng. Nhưng khi nó đã ra ô uế vì chúng rồi, nó không còn quyến luyến chúng nữa. 18 Nó ngang nhiên để lộ thói đàng điếm và phơi bày sự trần truồng của nó ra; bấy giờ Ta không lưu luyến nó như đã thôi lưu luyến chị nó. 19 Nhưng nó đã gia tăng các việc đàng điếm của nó để nhớ lại thời thơ ấu nó đã đàng điếm bên đất Ai-cập. 20 Nó đã si mê hạng trác táng. Mình chúng như mình lừa, chúng cuồng loạn như giống ngựa.
21 Ngươi tìm kiếm tội ác tày trời thời thơ ấu khi người Ai-cập bóp vú, nắn ngực còn con gái của ngươi. 22 Vì thế, hỡi O-ho-li-va, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta xúi các tình nhân của ngươi chống lại ngươi; chúng không còn lưu luyến ngươi nữa; Ta sẽ dẫn chúng tới đánh ngươi từ khắp tứ phía.23 Con cái Ba-by-lon và tất cả người Can-đê, Pơ-cốt, Sô-a, Cô-a, tất cả con cái Át-sua cùng với chúng, tất cả những thanh niên trẻ trung hấp dẫn, các quan thái thú, các khâm sai, tất cả các sĩ quan và binh lính, tất cả đều là kỵ binh cỡi ngựa. 24 Chúng sẽ từ phương Bắc đến đánh ngươi đem theo chiến mã, chiến xa cùng với các dân liên minh với nhau; chúng cho đặt thuẫn, khiên, mũ chiến chung quanh ngươi để đánh ngươi; Ta sẽ trao quyền xét xử cho chúng và chúng sẽ xét xử ngươi tuỳ theo phán quyết của chúng. 25 Ta sẽ nổi ghen đánh phạt ngươi; chúng sẽ nổi giận trừng phạt ngươi. Chúng xẻo mũi, cắt tai ngươi; con cháu ngươi sẽ phải ngã gục vì gươm. Chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi; con cháu ngươi sẽ bị lửa nuốt chửng. 26 Chúng sẽ lột quần áo và đoạt các đồ trang sức của ngươi. 27 Ta sẽ cho chấm dứt tội ác tày trời và thói đàng điếm của ngươi từ đất Ai-cập; ngươi sẽ không ngước mắt nhìn lên chúng và sẽ không còn nhớ đến quân Ai-cập nữa. 28 Quả thật, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này Ta trao nộp ngươi vào tay những kẻ ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi không còn lưu luyến. 29 Chúng sẽ hành hạ ngươi vì thù ghét; chúng sẽ chiếm lấy tất cả lợi tức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi trần truồng không mảnh vải che thân, phơi bày sự trần truồng và thói đàng điếm của ngươi ra. Chính tội ác tày trời, thói đàng điếm của ngươi 30 đã gây nên cho ngươi các điều ấy, bởi ngươi đàng điếm chạy theo các dân tộc, nên ngươi đã ra ô uế vì các ngẫu tượng của chúng. 31 Ngươi đi theo đường lối của chị ngươi. Ta cũng sẽ trao chén của nó vào tay ngươi. 32 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:
Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi;
chén ấy vừa sâu lại vừa rộng.
Ngươi nên trò cười, thành đề tài nhạo báng,
vì chén ấy chứa được quá nhiều.
33 Ngươi sẽ đầy ứ say sưa và phiền muộn.
Ðó là chén đựng hoang tàn và đổ nát,
chén của Sa-ma-ri, chị ngươi.
34 Ngươi sẽ uống, sẽ dốc cạn chén ấy
rồi gặm những mảnh sành,
rạch nát cả đôi vú của ngươi.
Quả thật, chính Ta đã phán - sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.
35 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Vì ngươi đã lãng quên và vứt bỏ Ta ra đàng sau lưng, nên đến lượt ngươi, hãy mang lấy ô nhục và tính đàng điếm của ngươi. 36 Ðức Chúa phán với tôi: Hỡi con người, ngươi có muốn xét xử O-ho-la và O-ho-li-va không? Hãy nói cho chúng biết những điều ghê tởm của chúng. 37 Quả thật, chúng đã ngoại tình, tay chúng vấy đầy máu. Chúng đã ngoại tình với các ngẫu tượng của chúng; và ngay cả con cái chúng đã sinh ra cho Ta, chúng cũng thiêu làm mồi cho các ngẫu tượng đó. 38 Chúng còn xử với Ta như thế này nữa là làm ô uế thánh điện của Ta trong ngày đó và vi phạm các ngày sa-bát của Ta. 39 Khi đã tàn sát con cái mình để kính các ngẫu tượng của chúng, chúng còn dám vào thánh điện của Ta trong ngày đó, khiến cho thánh điện của Ta bị xúc phạm. Chúng đã làm như thế đó ở giữa Nhà của Ta.
40 Hơn nữa, chúng đã cử người đi tìm những kẻ từ xa; một sứ giả đã được sai đến với những kẻ đó. Này chúng đến. Vì chúng mà ngươi tắm rửa, vẽ mắt và đeo các đồ trang sức. 41 Rồi ngươi ngồi trên một cái giường lộng lẫy, phía trước có kê sẵn một cái bàn, trên đó ngươi bày ra hương và dầu của Ta. 42Người ta nghe thấy tiếng một đám đông ồn ào vô tư lự. Thêm vào đó, còn có nhiều người từ khắp nơi trong sa mạc đến vây quanh; chúng đeo kiềng vào tay, đội triều thiên rực rỡ lên đầu các phụ nữ. 43 Bấy giờ tôi nói về người phụ nữ đã rạc đi vì ngoại tình: bây giờ chính nó vẫn còn miệt mài trong các cuộc truy hoan. 44 Người ta đến với nó như đến với một con điếm. Chúng đã đến với O-ho-la và O-ho-li-va là những thứ đàn bà hư hỏng. 45 Nhưng những người công chính sẽ xét xử chúng theo phán quyết về những kẻ ngoại tình và những kẻ gây đổ máu, vì chúng ngoại tình và tay chúng vấy đầy máu.
46 Quả thật, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hãy triệu tập đại hội để trừng phạt chúng; hãy để mặc cho chúng phải kinh hãi và bị cướp bóc. 47 Ðại hội sẽ ném đá trị tội chúng và dùng gươm vằm nát chúng. Người ta sẽ tàn sát con trai con gái chúng và phóng hoả đốt nhà chúng. 48 Ta sẽ chấm dứt cảnh ô nhục trong xứ. Tất cả phụ nữ sẽ được sửa dạy và không còn hành động theo vết ô nhục của các ngươi nữa. 49 Người ta sẽ giáng trả trên các ngươi sự ô nhục của các ngươi; các ngươi sẽ phải gánh lấy các tội thờ ngẫu tượng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa, là Chúa Thượng. 
CHIA SẺ

Bởi vì đất nước Do thái đã kết hôn với Đức Chúa, cho nên việc thờ ngẫu tượng giống như không chung thủy. Họ đã trao chính mình cho các thần của dân ngoại và phạm tội làm điếm và ngoại tình. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa đã gửi đến những đợt trừng phạt dân Ngài.
O-ho-la đại diện cho Sa-ma-ri-a, vương quốc phía Bắc; và O-ho-li-va đại diện cho vương quốc phía Nam Giu-đa. Những người Sa-ma-ri-a đã đặt ra tôn giáo riêng của họ, nhưng Thiên Chúa ở Giu-đa bởi vì Ngài đã ký giao ước với Đa-vít. Điều họ đã làm trong đền thờ của Ngài đã làm Ngài tổn thương rất nhiều (c.36-39; 1Cr 6:19-20). Thiên Chúa đã xét xử Sa-ma-ri-a vào năm 722 trước Công nguyên. Khi nào để cho Át-si-ry bắt họ làm nô lệ, nhưng Giu-đa đã không học được gì từ bài học này. Giu-đa vẫn tiếp tục ở lại trong tội lỗi, vì thế Thiên Chúa phải xét xử họ.
Khi Thiên Chúa xét xử tội nơi người khác, đừng bao giờ nói, “Điều đó chẳng bao giờ xảy ra với tôi! Tôi có thể tránh xa tội!” Thiên Chúa chờ đợi chúng ta hoán cải, và chúng ta đừng thử thách sự kiên nhẫn của Ngài (Gv 8:11). Khi đến giờ sau hết, tội lỗi của chúng ta trừng phạt mình, và chúng ta một lần nữa biết rằng Ngài là Đức Chúa (c.49). Thiên Chúa muốn hiền thê của Ngài thành tâm một lòng với Ngài (2Cr 11:1-4; Gc 4:1-10).
Cả Sa-ma-ri và Giu-đa đều bị trừng phạt vị sự bất trung đối với Thiên Chúa. Đâu là những bất trung, những ngẫu tượng mà bạn đặt chúng thế nơi vị trí của Thiên Chúa? Đâu là lý do Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với bạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC