Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 2 - A-MỐT

Mô-áp
1 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Mô-áp đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì nó đã đốt hài cốt vua Ê-đôm thành than,
2 nên Ta sẽ phóng hoả vào Mô-áp,
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Cơ-ri-giốt;
Mô-áp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn,
giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và.
3 Ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi nó
và Ta sẽ giết sạch các quan cùng với vị này
- Ðức Chúa phán như vậy. 
Giu-đa
4 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng đã khinh thường luật pháp của Ðức Chúa
và không tuân giữ các thánh chỉ của Người.
Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo
đã làm cho chúng ra lầm lạc,
5 nên Ta sẽ phóng hoả vào Giu-đa
và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Giê-ru-sa-lem. 
Ít-ra-en
6 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,
Ta sẽ không rút lại bản án.
Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.
7 Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
8 Vì y phục người ta cầm cố,
chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,
và rượu của người bị nộp phạt,
chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.
9 Còn Ta, trước kia
Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.
Bọn người này cao lớn như cây hương nam
và hùng mạnh như cây sồi.
Ta đã diệt hoa trái bên trên
và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.
10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,
dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường
để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.
11 Xưa Ta đã từng cho xuất hiện
những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi,
những na-dia từ lớp người trai tráng.
Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Ít-ra-en?
- sấm ngôn của Ðức Chúa.
12 Thế mà các ngươi đã bắt các na-dia uống rượu
và ra lệnh cho các ngôn sứ:
"Các ông không được nói tiên tri!"
13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi
như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.
14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,
người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,
trang dũng sĩ cũng không thoát chết,
15 người cầm cung nào đứng vững nổi,
kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,
người cỡi ngựa cũng không thoát chết,
16 người can đảm nhất trong đám dũng sĩ
sẽ phải mình trần mà chạy trốn,
- sấm ngôn của Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Thiên Chúa đã không trao luật của Ngài cho những quốc gia dân ngoại, nhưng Ngài vẫn bắt họ chịu trách nhiệm cho những tội chống lại con người của họ. Ít-ra-en và Giu-đa đã phạm tội chống lại luật Chúa (2:4) và tình yêu của Thiên Chúa (2:9-12); nhưng dân ngoại đã phạm tội chống lại “luật nội tâm” của họ, lương tâm của họ (Rm 2:12-16).

Là một dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, Ít-ra-en và Giu-đa có một trách nhiệm lớn lao trước Chúa. Một cách nào đó, họ vi phạm tất cả Mười Giới Răn; và điều đó có nghĩa Thiên Chúa phải xét xử họ (2:13-16).

Nếu Thiên Chúa xét xử những người lạc lối vì tội của họ, vậy Ngài sẽ làm gì với những người tuyên bố rằng họ biết Ngài? Đặc ân mang đến trách nhiệm (Lc 12:48), và ở đâu được giao trách nhiệm, ở đó có sự đòi hỏi. Dân Ít-ra-en và Giu-đa vui mừng khi họ nghe A-mốt kết án những người láng giềng của mình; nhưng rồi ông kết án dân Chúa vì tội của họ, và điều đó, đối với họ thật khó chấp nhận.

Phải chăng Thiên Chúa cũng đang phải chịu đựng bạn? Đâu là những đặc ân mà bạn có được trong tư cách là một Ki-tô hữu, và điều đó dẫn đến những trách nhiệm gì mà bạn phải đảm nhận ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC