Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 3 - A-MỐT

I. Cảnh Cáo Và Ðe Dọa Ít-Ra-En 
Tuyển chọn và trừng phạt
1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,
lời Ðức Chúa phán để tố cáo các ngươi,
tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập.
Lời ấy nói rằng:
2 Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi.
Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm. 
Không cưỡng lại được ơn gọi ngôn sứ
3 Hai người có đồng hành được chăng,
nếu đã không hẹn với nhau từ trước?
4 Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi?
Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không,
nếu nó không vồ được mồi?
5 Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử?
Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì?
6 Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi?
Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,
lẽ nào lại không do Ðức Chúa?
7 Vì Ðức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì
mà không bày tỏ kế hoạch của Người
cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.
8 Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi?
Ðức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri? 
Sa-ma-ri đồi truỵ sẽ bị diệt vong
9 Trên các lâu đài tại Át-đốt, hãy lên tiếng,
và trên các lâu đài tại đất Ai-cập, hãy nói rằng:
Các ngươi hãy tụ tập trên đồi núi xứ Sa-ma-ri
và nhìn xem bao cảnh hỗn loạn,
cùng những cảnh bạo tàn ở đó.
10 Những kẻ chất đống trong lâu đài của mình
của cải do áp bức và cưỡng đoạt,
chúng nào biết sống ngay thẳng là gì - sấm ngôn của Ðức Chúa.
11 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:
Quân thù sẽ bao vây lãnh thổ,
sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi,
và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá.
12 Ðức Chúa phán thế này:
Như người chăn chiên giựt ra khỏi miệng sư tử
hai cái cẳng hay một mảnh tai của con chiên,
con cái Ít-ra-en sống tại Sa-ma-ri,
ở đầu giường hay trên trường kỷ lộng lẫy,
cũng sẽ được giựt ra như vậy. 
Chống Bết Ên và những toà nhà sang trọng
13 Hãy nghe đây và đứng ra tố cáo nhà Gia-cóp
- sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng,
Thiên Chúa các đạo binh.
14 Vào ngày Ta trị tội Ít-ra-en
Ta sẽ triệt hạ các bàn thờ của Bết Ên:
các sừng của bàn thờ sẽ bị bẻ gãy và quăng xuống đất.
15 Biệt thự mùa đông, biệt thự mùa hè, Ta sẽ triệt phá;
điện ngọc đền ngà sẽ sụp đổ,
lâu đài dinh thự cũng tan hoang - sấm ngôn của Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Quá khứ (c.1-2). Đây là một sự nhắc nhở khác rằng đặc ân mang đến trách nhiệm. Đức Chúa đã giải thoát những người Do thái khỏi Ai-cập và đã gọi họ trở nên dân đặc biệt của Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài trừng phạt họ. Ít-ra-en được chọn lựa một cách đặc biệt bởi Thiên Chúa đã không cho họ có quyền bất tuân Ngài, và điều đó cũng được áp dụng một cách chính xác với Giáo hội hôm nay. Việc chọn lựa bao hàm trách nhiệm đi kèm (Ga 15:16; Ep 1:4; 1Pr 2:4-5,9).

Hiện tại (c.3-10). Đâu là quyền mà một người mục tử bình thường giống như A-mốt phải từ chối chính dân của mình và cảnh cáo về cuộc xét xử? Ông và Thiên Chúa đã đi với nhau bởi vì họ đã đồng ý (c.3). Thiên Chúa đang gầm như sư tử (1:2; 4,8) và chăng bẫy những người tội lỗi (c.5). A-mốt thổi kèn để cảnh báo dân chúng (c.6) bởi vì Thiên Chúa đã chia sẻ những điều bí mất của Ngài với ông (c.7; Tv 25:14). Mặc dù gốc gác khiêm tốn của mình, A-mốt là tôi tớ của Thiên Chúa.

Tương lai (c.11-15). Nếu một mục tử lạc mất một con vật, người ấy phải trả tiền bồi thường, trừ khi anh ta chứng mình rằng một một con dã thú đã giết con vật đó. Ông đã làm điều đó bằng cách mang về nhà một số phần mà đã không bị ăn hết. Ít-ra-en có thể nghe tiếng gầm của sư tử, nhưng đất nước đã không hoán cải. Điều sẽ xảy ra sớm, chỉ một phần sẽ được bỏ lại.

Thiên Chúa đã nhìn thấy những bất công của dân Ngài trong thời của ngôn sứ A-mốt và Ngài đã cho biết sự xét xử của Ngài để hướng dẫn lòng họ quay về với Ngài. Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục nhắc nhở dân Ngài trong thời đại hôm nay, nhưng phải chăng bạn đang lắng nghe ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC