Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 3 - GIÔ-EN

 II. Thời Mới Và Ngày Của Ðức Chúa
1. Ban Thần Khí
1 "Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm.
Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ,
người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.
2 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ thần khí Ta
trên tôi nam tớ nữ.
3 Ở dưới đất cũng như trên trời,
Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói.
4 Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hoá thành máu,
trước khi Ngày của Ðức Chúa xuất hiện,
Ngày vĩ đại, kinh hoàng.
5 Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được ơn cứu độ,
vì trên núi Xi-on và tại Giê-ru-sa-lem
sẽ có những người được thoát nạn như lời Ðức Chúa đã phán.
Và sẽ có những người được Ðức Chúa kêu gọi
trong số những kẻ còn sống sót."
CHIA SẺ


Trong chương 3 này ám chỉ một cách đặc biệt đến ngày của Đức Chúa trong tương lai, nhưng Phê-rô đã sử dụng vào ngày lễ Hiện Xuống (Cv 2:16-21) ám chỉ đến chúng có một sự áp dụng thiêng liêng trong ngày hôm nay. Phê-rô đã thấy những sự kiện lạ lùng của ngày hôm đó như là cách thức trình bày về nước Thiên Chúa cho Ít-ra-en một lần nữa để cho họ chấp nhận. Tuy nhiên, trong khi nhiều người Do thái được cứu vào ngày hôm đó, hầu như toàn thể dân Do thái đã chối từ sứ điệp Tin Mừng mà Phê-rô rao giảng trong Cv 2. Những biến cố trình bày trong chương 3 này không hoàn tất vào thời bấy giờ, cho đến ngày Đức Giê-su đến lần thứ hai trong vinh quang.

Việc trông chờ Đức Giê-su ngự đến lần thứ hai ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC