Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 4 - GIÔ-EN

 2. Các Dân Tộc Bị Xét Xử 
Những chủ đề chung
1 "Này đây, trong những ngày ấy, cũng vào thời ấy,
khi Ta phục hồi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem,
2 Ta sẽ tập hợp mọi nước mọi dân,
đưa xuống cánh đồng Giô-sa-phát.
Ở đó, Ta sẽ tranh tụng với chúng
về vấn đề Ít-ra-en là dân Ta và sản nghiệp của Ta:
chúng đã phân tán dân Ta giữa các dân các nước,
đã chia cắt đất đai của Ta.
3 Chúng đã đem dân Ta ra bắt thăm,
đổi bé trai lấy kỹ nữ, bán bé gái mua rượu mà uống." 
Buộc tội người Phê-ni-xi và người Phi-li-tinh
4 "Ngay cả các ngươi nữa, hỡi dân Tia và Xi-đôn
cũng như dân mọi vùng xứ Phi-li-tinh,
các ngươi muốn làm gì Ta? Muốn trả thù Ta sao?
Mà nếu các ngươi trả thù Ta,
lập tức Ta sẽ lấy hành động trả thù của các ngươi
mà quật lại các ngươi.
5 Các ngươi là những kẻ đã lấy bạc lấy vàng,
lấy những vật quý giá của Ta mà đem vào đền thờ của các ngươi,
6 đã bán con cái Giu-đa và con cái Giê-ru-sa-lem
cho con cái Gia-van,
khiến chúng phải xa rời phần lãnh thổ của chúng.
7 Từ nơi các ngươi đã bán chúng, Ta sẽ khiến chúng vùng dậy.
Ta sẽ lấy hành động trả thù của các ngươi mà quật lại các ngươi.
8 Con trai con gái của các ngươi, Ta sẽ bán cho con cái Giu-đa.
Con cái Giu-đa sẽ bán lại cho người Sơ-va, cho một nước ở xa.
Ðức Chúa đã phán như vậy." 
Triệu tập các dân tộc
9 Giữa các dân các nước, hãy cao giọng loan báo điều sau đây:
Hãy thánh hoá mình để sẵn sàng ứng chiến,
hãy động viên tinh thần các dũng sĩ.
Hết mọi người lính chiến, cứ tiến tới, cứ xông lên!
10 Hãy lấy cuốc lấy cày đúc thành gươm đao,
lấy hái lấy liềm rèn nên giáo mác.
Kẻ yếu nhược cũng nói: "Ta đây trang dũng sĩ!"
11 Mọi dân nước chung quanh,
hãy mau mau chạy lại, đến tập hợp ở đó.
Lạy Ðức Chúa, xin Ngài gửi xuống các dũng sĩ của Ngài.
12 "Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển,
tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát,
vì tại đó Ta sẽ ngự toà xét xử mọi dân nước chung quanh.
13 Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín.
Hãy đến mà đạp nho vì bồn ép đã đầy, bồn chứa đã trào ra,
vì sự gian ác của chúng quá nhiều."
14 Ðoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng Chung Thẩm,
vì Ngày của Ðức Chúa đã gần kề,
trong cánh đồng Chung Thẩm. 
Ngày của Ðức Chúa
15 Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng.
16 Từ Xi-on Ðức Chúa gầm lên,
từ Giê-ru-sa-lem tiếng Người vang dội,
trời và đất chuyển rung.
Nhưng Ðức Chúa là nơi cho dân Người nương náu,
là nơi trú ẩn cho con cái Ít-ra-en.
17 "Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng
Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa các ngươi,
Ðấng ngự tại Xi-on, núi thánh của Ta.
Giê-ru-sa-lem sẽ là nơi thánh,
người ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa." 
3. Thời Kỳ Cực Thịnh Của Ít-Ra-En Phục Hưng 
18 Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho,
đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề,
từ mọi khe suối Giu-đa, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn.
Một mạch nước từ Nhà Ðức Chúa sẽ vọt ra
tưới thung lũng Sít-tim.
19 Ai-cập sẽ nên chốn hoang tàn,
Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu,
vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con cái Giu-đa:
chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ.
20 Nhưng Giu-đa sẽ có người ở mãi mãi,
Giê-ru-sa-lem sẽ có người ở đến muôn đời.
21 Ta sẽ trả thù cho máu của họ,
Ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt chúng."
Ðức Chúa ngự tại Xi-on.
CHIA SẺ

Bốn bức tranh sống động mô tả cách thức mà Thiên Chúa sẽ đối xử với dân Ngài và các quốc gia.

Tòa án (c.1-8). Trong những ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ tập trung các nước dân ngoại đến tòa án để xét xử họ vì những tội họ đã làm chống lại Ít-ra-en: phân tán họ, chia đất nước thành nhiều phần, đối xử với họ như nô lệ, và đánh cắp tài sản của họ. Cuộc xét xử này được chờ đợi từ lâu, nhưng nó sẽ đến.

Mùa gặt (c.9-13). Thiên Chúa sẽ gọi các nước đến chỗ xung đột và gặp lấy mùa gặt cuối cùng (Is 63:1-6; Kh 14:14-20). Nhưng dân Ngài sẽ mạnh mẽ, và Thiên Chúa sẽ giữ gìn họ.

Cơn bão (c.14-17). Các nước sẽ cảm thấy cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nhưng Ngài sẽ chăm sóc cho dân Ngài với khiên che và sức mạnh (x.Tv 46:91).

Khu vườn  (c.18-21). Sách Giô-ên mở đầu với cơn hạn hán và đói kém, nhưng đóng lại với mô tả về vùng đất chảy sữa và mật ong. Thiên Chúa sẽ tha thứ dân Ngài và ân sủng sẽ ở với họ. Ngài sẽ ban cho họ một sự bắt đầu mới.

Tương lai nào mở ra cho bạn, điều đ tùy thuộc vào tương quan của bạn có với Thiên Chúa. Nếu bạn tín thác nơi Đức Giê-su Ki-tô như là Đấng Cứu Độ bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ bị đưa ra xét xử (Ga 5:24; Rm 8:1-4), và bạn sẽ chẳng bao giờ phải sợ bão tố. Bạn sẽ bước vào trong tương quan với Ngài bằng mối dây mật thiết hơn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC