Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

CHƯƠNG 8 - ĐA-NI-EN

 2. Thị Kiến Của Ông Ða-Ni-En: Cừu Ðực Và Dê Ðực 
Thị kiến
1 Năm thứ ba triều vua Bên-sát-xa, tôi là Ða-ni-en đã được một thị kiến sau một thị kiến khác trước đây. 2 Tôi nhìn vào cảnh thị kiến ấy, và đang nhìn thì bỗng thấy mình ở Su-san, một thành trong tỉnh Ê-lam. Tôi vẫn nhìn vào cảnh thị kiến ấy và thấy mình đang ở gần cổng U-lai. 3 Tôi ngước mắt lên nhìn thì này: một con cừu đực đứng trước cổng. Nó có hai sừng, hai sừng đều cao, nhưng sừng nọ cao hơn sừng kia; sừng cao hơn lại mọc lên sau. 4 Tôi thấy con cừu đực lấy sừng húc về phía tây, phía bắc và phía nam. Không loài thú nào chống lại nó được, và không ai cứu được chúng khỏi tay nó; nó tung hoành thoả thích và ngày càng lớn mạnh.
5 Tôi đang mải nhìn, thì này một con dê đực từ phía mặt trời lặn đi đến; nó rảo khắp mặt đất mà chân không hề chạm đất. Con dê giương một cái sừng lớn giữa hai mắt. 6 Nó đến tận chỗ con cừu đực có hai sừng; con cừu này, tôi đã thấy đứng trước cổng. Con dê hùng hổ xông vào con cừu. 7 Tôi thấy nó đến sát bên con cừu. Nó hầm hầm nổi giận húc một cái làm con cừu gãy luôn hai sừng. Con cừu không đủ sức chống cự. Con dê quật con cừu xuống đất, rồi lấy chân đạp lên. Không ai cứu nổi con cừu khỏi tay nó. 8 Con dê đực trở nên cực kỳ lớn mạnh. Nhưng khi nó đang sung sức, thì cái sừng lớn lại bị gãy. Thay vào đó liền có bốn sừng khác mọc lên, theo hướng gió bốn phương trời.
9 Từ một trong các sừng ấy, một cái sừng rất nhỏ nhú ra, rồi lớn nhanh về phía nam, về phía đông và về phía xứ Huy Hoàng. 10 Nó vươn cao tới tận các đạo binh trên trời, làm cho một phần đạo binh đó và một phần các tinh tú phải nhào xuống đất, rồi nó đạp chân lên. 11 Nó còn vươn lên tận vị Thống Lãnh đạo binh, và của lễ thường tiến dâng lên Người bị tước đoạt, thánh điện của Người bị phá đổ. 12 Do tội ác mà đạo binh bị trao nộp cùng với của lễ thường tiến; cái sừng ấy đã quăng sự thật xuống đất. Nó đã làm và đã thành công.
13 Tôi đã nghe một vị thánh lên tiếng và một vị thánh khác bảo vị đã lên tiếng kia: "Thị kiến này còn kéo dài đến bao giờ: của lễ thường tiến bị tước đoạt, tội ác tàn phá hoành hành, nơi thánh và đạo binh bị chà đạp dưới chân?" 14 Vị ấy nói với tôi: "Cho đến hai nghìn ba trăm chiều và sáng; khi đó, thánh điện sẽ được phục hồi." 
Thiên sứ Gáp-ri-en giải thích thị kiến
15 Trong lúc tôi là Ða-ni-en nhìn thị kiến và tìm hiểu, thì này: có ai đứng trước mặt tôi, trông như một người đàn ông. 16 Và tôi nghe có tiếng người từ giữa hai cánh cổng U-lai kêu lên rằng: "Gáp-ri-en, hãy cho người này hiểu thị kiến." 17 Người đến sát nơi tôi đứng. Thấy người đến, tôi kinh hãi, ngã sấp mặt xuống. Người bảo tôi: "Hỡi con người, hãy hiểu là thị kiến này nói về thời cùng tận." 18 Người còn đang nói thì tôi đã ngất xỉu, mặt chúi xuống đất. Người đụng vào tôi và dựng tôi đứng thẳng lên; 19 rồi người nói: "Này ta cho ngươi biết điều sẽ xảy ra vào cuối thời thịnh nộ, vì ngày cùng tận của thời ấy đã được ấn định rồi. 20 Con cừu đực có hai sừng mà ngươi đã thấy, đó là các vua Mê-đi và Ba-tư. 21 Con dê đực lông lá là vua xứ Gia-van; cái sừng lớn giữa hai mắt, đó là vua đầu tiên. 22 Sừng đó bị gãy, có bốn sừng mọc lên thay thế: đó là bốn vương quốc nổi lên từ dân nước ấy, nhưng không có sức mạnh của nước ấy.
23 Vào cuối triều đại chúng, khi tội lỗi chúng lên tới tột đỉnh
sẽ xuất hiện một vua mặt mày cứng cỏi, thạo nghề nói dối.
24 Mãnh lực của nó gia tăng,
nhưng không bởi sức riêng của mình.
Nó sẽ gây nên những cuộc tiêu diệt khủng khiếp,
sẽ thành công trong việc nó làm,
sẽ tiêu diệt những kẻ hùng mạnh, cùng với đoàn dân thánh.
25 Nhờ khôn khéo, nó đủ khả năng
làm cho xảo kế được thành công.
Nó sinh lòng tự cao tự đại, và bất ngờ tiêu diệt một số đông.
Nó sẽ vươn lên chống lại vị Thủ Lãnh tối cao,
nhưng nó sẽ bị bẻ gãy, dầu không phải do tay người phàm.
26 Thị kiến về buổi chiều và buổi sáng
đã nói đến ở trên, quả đúng là sự thật.
Phần ngươi, hãy giữ kín thị kiến, vì còn phải đợi nhiều ngày.
27 Phần tôi, Ða-ni-en, tôi đuối sức và ốm đau nhiều ngày. Sau đó, tôi đứng dậy lo việc cho vua. Tôi bỡ ngỡ kinh hoàng vì thị kiến ấy và vẫn không hiểu.
CHIA SẺ

Đa-ni-en đã thấy chính mình tại thủ đô của Ba-tư, vì Ba-tư có thể là đế quốc của thế giới tiếp sau Ba-by-lon. Trong thị kiến này, Thiên Chúa đã vẽ Ba-tư như là một con cừu đực và Hy lạp (đế quốc tiếp theo) như là một con dê đực (c.19-22). Chúng ta bị thống trị do bởi một con dã thú này đến con dã thú khác.

“Cái sừng quý phái (c.5) là Alexander Đại Đế, người đã chinh phụ nhiều quốc gia, bao gồm cả Ba-tư, và xây dựng một vương quốc hùng manh. Sau cái chết của ông, vương quốc của ông đã bị chia rẻ thành bốn phần bởi bốn vị tướng của ông (c.8). “Cái sừng nhỏ” (c.9-14) tượng trung cho vị tướng tội lỗi, An-ti-ô-cô E-pi-phan-ni, người đã xâm chiếm Palestin, làm ô uế đền thờ của người Do thái, và đặt người Do thái thành nô lệ. Ông là hình ảnh của người cai trị thế giới sắp đến, kẻ Phản-Ki-tô.

Đa-ni-en đã quá kinh hãi bởi thị kiến đến nỗi ông đã bị bệnh và không thể làm công việc của mình! Ông có thể chẳng còn giống như trước nữa, biết rằng điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân trong những ngày sau này. Những lời tiên tri trong Kính thánh đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC