Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 2 - GIÔ-NA

Ông Giô-na được cứu thoát
1 Ðức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Giô-na. Ông Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. 2 Từ trong bụng cá, ông Giô-na cầu nguyện cùng Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông. 3 Ông nói:
Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên Ðức Chúa,
Người đã thương đáp lời.
Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.
4 Ngài đã ném con vào vực sâu, giữa lòng biển,
làn nước mênh mông vây bọc con,
sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này.
5 Con đã nói: "Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi!
Nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa."
6 Nước bủa vây con đến cổ, vực thẳm vây bọc con,
trên đầu con, rong rêu quấn chằng chịt.
7 Con đã xuống tận nền móng núi non,
cửa lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi.
Nhưng Ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt,
lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của con.
8 Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến Ðức Chúa
và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài.
9 Bọn thờ thần hư ảo, chớ gì chúng bỏ điều chúng vẫn tôn sùng.
10 Phần con, giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dâng Ngài hy lễ;
con xin giữ trọn điều đã khấn nguyền.
Ðức Chúa mới là Ðấng ban ơn cứu độ.
11 Ðức Chúa bảo con cá, nó liền mửa ông Giô-na ra trên đất liền. 
CHIA SẺ

Khi Thiên Chúa gọi ông lần đầu, Giô-na  phải cầu nguyện để xin Chúa giúp trong khi thi hành sứ vụ của mình. Thế nhưng ông đã thoát khỏi hình phạt và kêu xin Thiên Chúa giải thoát ông. Khi mọi sự dường như quá trễ, Ngôn sứ đã cầu nguyện; và Thiên Chúa đã tha thứ cho ông, rồi giải cứu ông như một phép lạ.

Trong Cựu Ước người Do thái hướng về đền thờ ở Giê-ru-sa-lem khi họ cầu nguyện (c.4,7; Đn 6:7). Có lẽ, Giô-na đã công bố lời hứa trong 1V 8:46-53, như ngày hôm nay chúng ta công bố lời hứa trong 1Ga 1:9. Thiên Chúa là Đấng khoan dung đối với con cái Ngài và sẵn sàng tha thứ (Tv 86:5).

Giô-na đã đưa mình vào tất cả những rắc rối này như thế nào? Ông đã quên Thiên Chúa và sao nhãng việc cầu nguyện (c.7) và đã tin vào những điều dối trá (c.8). Ông đã học một cách nghiêm khắc rằng ông không thể thoát khỏi ý Chúa. Nhưng ông đã đủ khôn ngoan để quay về lại với Thiên Chúa và cầu xin ơn tha thứ!

Trong bụng cá, Giô-na đã cầu nguyện tha thiết với Thiên Chúa. Bạn cầu nguyện như thế nào khi bị những thách đố đè nặng cuộc sống mình ? Có khi nào bạn sống cuộc sống của một người nổi loạn và sống theo ý riêng mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC