Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

CHƯƠNG 3 - GIÔ-NA

Thành Ni-ni-vê sám hối và được tha thứ
1 Có lời Ðức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng: 2 "Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi." 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Ðức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ." 5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 6 Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. 7 Vua cho rao tại Ni-ni-vê: "Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. 8 Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. 9 Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết." 10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa. 
 
CHIA SẺ

Ngài thật là Đấng đầy lòng xót thương khi cho chúng ta một cơ hội nữa cho dù chúng ta đã thất bại (Tv 103:8-14)! Thiên Chúa quan tâm đến người làm công việc của Ngài. Ngài đã có thể gửi một ai khác để rao giảng cho dân thành Ni-ni-vê, khi Giô-na đã không nắm được những bài học mà ông cần phải biết. Thiên Chúa muốn hoạt động trong chúng ta cũng như hoạt động qua chúng ta.
Ngài thật là Đấng giàu lòng thương xót đối với những tội nhân lạc lối! Tại sao một Thiên Chúa thánh thiện lại trao cho dân Ni-ni-vê đồi bại một cơ hội để hoán cải? Bởi vì Ngài “không muốn bất cứ ai bị hư mất” (2Pr 3:9) nhưng “muốn mọi người được cứu” (1Tm 2:4). Bạn có một trách nhiệm nặng nề đó là chia sẻ tin mừng với một thế giới lạc lối nhưng không muốn được cứu? Hãy nhớ rằng, đã từng có người chia sẻ với bạn tin mừng đó!
Ngài thật là Đấng giàu lòng thương xót khi chúc lành cho sứ vụ của người tôi tớ không hoàn hảo! Giô-na đã không yêu mến những người mà ông đến rao giảng, tuy nhiên Thiên Chúa đã dùng sứ điệp của ông để làm cho cả thành hoán cải. Lời Ngài có sức mạnh; Lời có thể kết án và làm cho những người tội nhân biến đổi.
Hoán cải là chìa khóa đối với niềm tin của người tín hữu, nhưng làm thế nào để chúng ta biết mình đã hoán cải ? Phải chăng Đức Giê-su đang gõ cửa lòng bạn để kêu gọi bạn hoán cải ? Có điều gì trong đời sống của bạn cần phải hoán cải ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC