Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 10 - DA-CA-RI-A

Trung thành với Ðức Chúa
1 Hãy cầu xin Ðức Chúa ban mưa vào lúc cuối mùa.
Chính Ðức Chúa làm cho chớp giật,
Người sẽ ban cho họ mưa rào, cho ai nấy có cỏ trong đồng nội.
2 Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều gian trá,
lũ thầy bói chỉ thị kiến điều gian;
chúng công bố những giấc chiêm bao nhảm nhí,
nói những lời an ủi vu vơ.
Chính vì thế, họ phải ra đi, thảm não ê chề,
như đàn chiên không người chăn dắt. 
Ít-ra-en được giải phóng và được trở về
3 Ta sẽ bừng bừng nổi giận đánh phạt các mục tử,
và sẽ hạch tội các con dê.
Khi Ðức Chúa các đạo binh
viếng thăm đàn chiên của Người là nhà Giu-đa,
thì bấy giờ, Người sẽ làm cho chúng
nên như con ngựa chiến oai phong của Người.
4 Từ nhà Giu-đa, sẽ xuất hiện viên đá góc;
từ đó, sẽ xuất hiện cái cọc lều;
từ đó, sẽ xuất hiện cây cung trận;
cũng từ đó, sẽ xuất hiện mọi thủ lãnh.
5 chúng sẽ nên như những anh hùng,
khi giao chiến chúng sẽ chà đạp địch quân
như bùn đất ngoài đường.
Chúng sẽ giao tranh, vì Ðức Chúa ở với chúng,
còn đám người cỡi ngựa sẽ phải thẹn thùng.
6 Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên hùng mạnh,
và sẽ cứu thoát nhà Giu-se.
Ta sẽ đưa chúng trở về vì Ta đã chạnh lòng thương xót,
như thể chưa bao giờ chúng bị Ta ruồng bỏ,
vì chính Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của chúng,
chính Ta sẽ đáp lời.
7 Ép-ra-im sẽ nên như dũng sĩ,
lòng chúng hớn hở như ngây ngất men say;
nhìn thấy thế, con cái chúng cũng hớn hở,
lòng chúng sẽ vui mừng vì Ðức Chúa.
8 Ta sẽ huýt sáo để tập trung chúng lại, vì Ta đã cứu chuộc chúng.
Chúng sẽ nên đông đúc như xưa.
9 Ta đã tung chúng vào các nước,
nhưng từ những miền xa xăm, chúng sẽ nhớ đến Ta.
Tại đó, chúng sẽ dưỡng dục con cái, rồi sẽ trở về.
10 Ta sẽ đưa chúng về từ đất Ai-cập,
sẽ tập trung chúng lại từ Át-sua;
Ta sẽ dẫn chúng vào đất Ga-la-át và Li-băng,
thế mà vẫn chưa đủ chỗ cho chúng.
11 Ðức Chúa sẽ băng qua biển Ai-cập,
sẽ đập tan ba đào ngoài biển cả,
khiến mọi chỗ nước sâu trong sông Nin thành khô cạn.
Bấy giờ niềm kiêu hãnh của Át-sua bị hạ xuống
và vương trượng của Ai-cập sẽ bị đẩy xa.
12 Ta sẽ làm cho chúng nên hùng dũng trong Ðức Chúa,
nhân danh Người, chúng sẽ tiến đi. Sấm ngôn của Ðức Chúa. 
CHIA SẺ

Trong hai chương tiếp theo phác họa cho thấy Ít-ra-en như là đàn chiên của Thiên Chúa và những người lãnh đạo của họ như những vị mục tử.
Vị mục tử trung thành. Đàn chiên đang gặp khó khăn vì chúng chẳng có mục tử nào chăm sóc. Nhưng Đức Chúa sẽ quay lại và sẽ là Mục Tử. Ngài sẽ giải cứu dân, làm cho họ mạnh sức, và thiết lập họ trong bình an.
Làm thế nào bạn có thể biết được đâu là chọn lựa tốt nhất, con đường nào bạn đi là đúng, hướng đi nào đưa bạn tới đích? Vậy bạn có sẵn sàng nghe tiếng gọi của Vị Mục Tử của bạn chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC