Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 11 - DA-CA-RI-A

 1 Hỡi Li-băng, hãy mở tung các cửa,
lửa sẽ thiêu rụi những cây bá hương của ngươi!
2 Rú lên đi, hỡi cây trắc bá, vì cây bá hương đã đổ nhào rồi,
vì những cây to lớn đã bị triệt hạ.
Rú lên đi, hỡi những cây sồi Ba-san,
vì khu rừng rậm đã bị tàn phá.
3 Hãy nghe tiếng rú của các mục tử,
vì vẻ huy hoàng của chúng đã tiêu tan;
hãy nghe tiếng gầm của lũ sư tử con,
vì niềm kiêu hãnh của Gio-đan đã bị sụp đổ. 
Hai người mục tử
4 Ðức Chúa, Thiên Chúa của tôi, phán thế này: "Ngươi hãy chăn dắt bầy chiên sắp đem làm thịt. 5 Bầy chiên đó, những kẻ tậu được đem đi giết mà không nghĩ rằng mình phạm tội; còn những kẻ bán chúng nói: Chúc tụng Ðức Chúa, tôi đã nên giàu có! Thế mà các mục tử của chúng chẳng chút xót thương. 6 Quả thật, Ta chẳng còn thương xót dân cư xứ này nữa, sấm ngôn của Ðức Chúa. Và đây, chính Ta sẽ trao mỗi người vào tay người lân cận và vào tay vua của nó; những người này sẽ tàn phá xứ sở, nhưng Ta sẽ chẳng cứu một ai khỏi tay chúng. 7 Thế là tôi trở thành người chăn dắt bầy chiên mà bọn lái buôn chiên dê tính đem làm thịt. Tôi lấy hai cây gậy, một cây gọi là "Ân huệ", cây kia là "Liên kết", và tôi đã chăn dắt bầy chiên. 8 Chỉ trong một tháng, tôi đã làm cho ba mục tử phải biệt tích. Nhưng chẳng mấy chốc tôi mất kiên nhẫn với bầy chiên, đồng thời chúng cũng chán tôi. 9 Bấy giờ, tôi nói: "Ta không chăn không dắt nữa đâu, con nào chết thì chết, con nào mất thì mất. Con nào còn lại thì cứ ăn thịt lẫn nhau." 10 Thế rồi tôi lấy cây gậy "Ân huệ" đem bẻ gãy, để huỷ bỏ giao ước tôi đã ký với muôn nước. 11 Vậy ngày hôm ấy, giao ước bị huỷ bỏ. Bọn lái buôn chiên dê quan sát tôi thì nhận ra đó chính là hành động của Ðức Chúa. 12 Bấy giờ tôi bảo họ: "Nếu các ông cho là phải, thì trả công cho tôi; không thì thôi vậy." Họ tính công cho tôi là ba mươi đồng bạc. 13 Ðức Chúa liền phán bảo tôi: "Ném số tiền đó vào kho bạc đi! Chúng đánh giá Ta chỉ có bấy nhiêu thôi!" Vậy tôi đã đem ba mươi đồng bạc mà quẳng vào kho bạc Nhà Ðức Chúa. 14 Sau đó tôi bẻ gãy cây gậy thứ hai, cây gậy "Liên kết" để huỷ bỏ tình huynh đệ giữa Giu-đa và Ít-ra-en.
15 Ðức Chúa lại phán với tôi: "Hãy sắm sẵn hành trang mà đóng vai người mục tử điên khùng, 16 vì này, chính Ta sẽ cho xuất hiện trong xứ một mục tử khác. Con chiên nào mất, nó chẳng quan tâm; con thất lạc, nó chẳng đi tìm; con bị thương, nó không chạy chữa; con mạnh khoẻ, nó chẳng dưỡng nuôi. Nhưng con nào béo thì chúng ăn thịt, rồi lóc luôn cả móng.
17 Khốn cho mục tử vô tích sự đã bỏ mặc đàn chiên.
Gươm sẽ chặt đứt tay, sẽ chọc mắt phải của nó.
Cánh tay của nó sẽ khô đét, và mắt phải của nó sẽ mù loà.
CHIA SẺ

Những mục tử giả (c.1-14). Những vị lãnh đạo không thật với Thiên Chúa và với dân, và Thiên Chúa đã gửi đến sự hủy diệt (c.1-3). Đàn chiên đã bị kết án để đem đi sát tế (Đế quốc Rô-ma đã tàn sát vào năm 70. AD), chia rẻ (cây roi bị gãy), và bị phân tán giữa dân ngoại. Vị Ngôn sứ là một bức tranh của Mục Tử đích thật, người chăm sóc cho đàn chiên, bị khước từ bởi các tiên trị giả, và bị bán giống như nô lệ (c.12-13; Xh 21:32; Mt 26:14-16).
Vị mục tử điên khùng (c.15-17). Đây là vị lãnh đạo cuối cùng của thế giới, tên Phản Ki-tô, kẻ Ít-ra-en sẽ chấp nhận như bạn của họ. Người ấy sẽ đồng ý bảo vệ Ít-ra-en nhưng rồi sẽ phá vỡ lời hứa của mình (Đn 9:27). Khi bạn từ chối sự thật bạn dễ dàng chấp nhận điều giả dối (Ga 5:43). Nhưng Thiên Chúa sẽ tấn công mục tử giả và xét xử hắn (Kh 19:11-21).
Giê-rê-mi-a đã công bố, “một người không thể định đoạt bước chân mình tiến” (Gr 10:23). Chúng ta cần một mục tử, vì thế hãy chắc chắn bạn theo đúng người.
Trong các chương 9 và 10 cho thấy Ít-ra-en đã tự đưa mình vào trong những rắc rối như thế nào. Họ đã mời những sự phiền hà, khó chịu đến trong cuộc sống của họ bởi nghe theo những mục tử giả và chối từ Mục Tử Đích Thật khi Ngài để hướng dẫn họ. Phải chăng những muộn phiền xảy ra trong cuộc sống của bạn là do bạn đã hành xử theo cách của những người Ít-ra-en đương thời Da-ca-ri-a?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC