Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 9 - DA-CA-RI-A

 Phần Thứ Hai 
1 Lời sấm. 
Ðất mới
Lời Ðức Chúa loan truyền tới đất Khát-rác,
và chọn Ða-mát làm chốn nghỉ ngơi,
vì dòng dõi A-ram cũng như mọi chi tộc Ít-ra-en
đều thuộc về Ðức Chúa.
2 Lời ấy cũng loan truyền tới Kha-mát, giáp ranh với Ít-ra-en,
tới cả Tia và Xi-đôn là những thành khôn ngoan có tiếng.
3 Tia đã xây cất pháo đài, thu tích bạc nhiều như bụi cát,
gom góp vàng nhiều như bùn đất bên đường.
4 Nhưng này, Chúa sẽ chiếm đoạt hết.
Người đập tan tường luỹ mà xô xuống biển,
còn chính thành thì bị lửa thiêu.
5 Nhìn thấy thế, Át-cơ-lôn sợ hãi; và Ga-da quằn quại đớn đau.
Cả Éc-rôn cũng vậy, vì điều nó chờ mong đã tan thành mây khói.
Ga-da chẳng còn vua, Át-cơ-lôn không người cư ngụ,
6 Át-đốt thành nơi ở cho đám con lai.
Ta sẽ tiêu diệt thói kiêu hãnh của người Phi-li-tinh,
7 sẽ làm cho miệng nó sạch máu
và lấy khỏi răng nó những thức ăn ghê tởm.
Nó cũng sẽ thành số còn sót lại thuộc về Thiên Chúa chúng ta,
sẽ được kể như một thị tộc của Giu-đa,
và Éc-rôn sẽ được đối xử như người Giơ-vút.
8 Cạnh nhà của Ta, Ta sẽ đóng trại canh gác,
đề phòng người qua kẻ lại;
kẻ áp bức sẽ không còn sang đánh chúng nữa,
vì bây giờ chính Ta để mắt trông coi. 
Ðấng Mê-si-a
9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò!
Vì kìa Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi:
Người là Ðấng Chính Trực, Ðấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn theo mẹ.
10 Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im
và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem;
cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy,
và Người sẽ công bố hoà
bình cho muôn dân.
Người thống trị từ biển này qua biển nọ,
từ sông Cả đến tận cùng cõi đất. 
Tái thiết Ít-ra-en
11 Về phần ngươi, vì Ta đã thiết lập giao ước với ngươi trong máu,
nên những con dân của ngươi đang bị giam cầm,
Ta sẽ đưa lên khỏi hố cạn.
12 Hãy trở về pháo đài kiên cố,
hỡi những kẻ bị giam cầm mà vẫn tràn trề hy vọng.
Chính ngày hôm nay, Ta tuyên bố:
Ta sẽ hoàn lại cho ngươi gấp đôi.
13 Vì Ta đã trương Giu-đa làm cung nỏ, lấy Ép-ra-im làm tên bắn;
hỡi Xi-on, Ta sẽ kích động con cái ngươi
chống lại con cái Gia-van;
Ta sẽ biến ngươi thành lưỡi gươm tráng sĩ.
14 Ðức Chúa sẽ xuất hiện trên dân Người,
mũi tên của Người sẽ phóng đi như tia chớp.
Ðức Chúa là Chúa Thượng sẽ thổi tù và,
Người sẽ tiến bước trong gió bão phương nam.
15 Ðức Chúa các đạo binh sẽ che chở họ,
khiến họ nghiền nát và chà đạp những viên đá phóng,
họ sẽ uống máu như uống rượu
và đầy ứ như những chiếc bình rảy, như các góc bàn thờ.
16 Trong ngày đó,
Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ cứu thoát dân Người,
như mục tử cứu thoát đàn chiên.
Họ sẽ chiếu sáng trên đất của Người
như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.
17 Quả thật, họ hạnh phúc biết bao, họ xinh đẹp dường nào!
Lúa mì làm cho thanh niên được nẩy nở
và rượu mới làm cho thiếu nữ được vui tươi.
CHIA SẺ

Sự bành trướng của vương quốc dưới thời Alexander (c.1-8) đã giúp để chuẩn bị cách thức cho cuộc sinh hạ của Đức Giê-su. Thiên Chúa làm chủ lịch sử và sử dụng nó để hoàn tất những mục đích của Ngài. Những biến cố trong phần tin tức của ngày hôm nay, cho dù nó có vẻ như rất tối tăm, đều nằm trong tay Thiên Chúa.
Câu 9 được hoàn tất khi Đức Giê-su đi vào thành Giê-ru-sa-lem (Mt 21:1-11); câu 10 sẽ không được hoàn tất cho đến khi Ngài trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài. Ít-ra-en đã chối từ vị Vua của mình và đã nói (như con người thời này thường làm), “Chúng ta không có vua nào khác ngoài vua Ce-sar!”
Câu 11-17 tập trung vào việc giải phóng dân Chúa trong tương lai. Nó sẽ giống như việc giải phóng những người tù nhân ra khỏi hố cạn (c.11), tập trung một đàn chiên đang bị phân tán, đặt những viên ngọc quý vào trong vương niệm, và tập trung một đội quân chinh phục (c.16-17). Thật sẽ là một ngày vinh quang!
Thiên Chúa xuất hiện trong câu 12 cho những người Do thái vẫn còn ở Ba-by-lon, thúc đẩy họ quay về với dân và đất nước. Ngài hứa sẽ chúc lành gấp đôi cho những ai sẽ vâng phục Ngài, vì thế hãy chắc chắn rằng bạn ở nơi mà Ngài đã chọn.
Thiên Chúa chúng ta là Đấng Chinh Phục, Ngài chinh phục con tim chúng ta bằng tinh yêu của Ngài. Ngài là Đấng Kiến Tạo Hòa Bình, trao ban bình an mà không gì có thể tước đoạt. Ngài là Đấng Giải Cứu, đem chúng ta ra khỏi nơi tối tăm và đặt chúng ta trên nền vững chắc. Những trận chiến nào mà bạn cần tín thác nơi Thiên Chúa để chiến đấu cho bạn trong những ngày này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC