Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 10 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 2. Bài giảng về sứ mệnh truyền giáo

Ðức Giêsu sai mười hai Tông Ðồ đi giảng
(1) Rồi Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
(2) Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; (3) ông Philiphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; (4) ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. (5) Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:
"Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. (6) Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. (7)Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần. (8) Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (9) Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. (10) Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
(11) "Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. (12) Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. (13) Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. (14) Còn nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. (15) Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơđôm và Gômôra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.(16) Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
Ðức Giêsu tiên báo những cuộc bách hại
(17) "hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. (18) Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. (19) Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì: (20) thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em.
(21) "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. (22)Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
(23) "Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ítraen, thì Con Người đã đến.
(24) "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. (25) Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người nhà.
Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ
(26) "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. (27)Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
(28) "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. (29) hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. (30)Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. (31) Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
(32) "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. (33)Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.
Ðức Giêsu đến để gây chia rẽ
(34) "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. (35) Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. (36) Kẻ thù của mình chính là người nhà.
Từ bỏ mình để theo Ðức Giêsu
(37) "Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. (38)Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. (39) Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy
(40) "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.
(41) "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
(42) "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu".
CHIA SẺ


Nếu bạn bắt đầu cầu nguyện cho những người tông đồ (9:38), hãy lưu ý: bạn có thể trở thành câu trả lời cho chính lời cầu nguyện của bạn! Bạn cầu nguyện và sau đó, bạn được sai đi!
Một số những chỉ dẫn này áp dụng chính yếu cho các tông đồ (c.5–15) và một số cho những ai đang phục vụ trước khi Chúa trở lại (c.16–23). Tuy nhiên, nguyên lý thiêng liêng ở đây là: tất cả đều là tôi tớ của Thiên Chúa.
Đức Kitô gọi và huấn luyện. Nếu Chúa gọi bạn, Ngài sẽ huấn luyện bạn để làm nhiệm vụ mà Ngài muốn bạn hoàn tất. Có một câu nói rất hay rằng, “Thánh ý của Thiên Chúa sẽ không gửi bạn đến những nơi mà ở đó ân sủng của Ngài không gìn giữ bạn.”  Phải chăng vì bạn cho rằng mình không xứng đáng hay không phù hợp mà bạn đã từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa? Nếu xác tín rằng khi Ngài gọi bạn, Ngài sẽ huấn luyện bạn, điều đó có giúp cho bạn can đảm hơn khi Nghe tiếng kêu mời?
Đức Kitô không hứa với bạn một cuộc sống dễ dãi. Thật là một cơ hội tuyệt vời khi được chỉ định là đại sứ của một vị vua, nhưng ở đó cũng có cái giá phải trá. Chúng ta là chiên ở giữa bầy sói (v. 16), những người mang gươm (c.34–36), và những người mang thập giá (c.37–39). Thế gian ghét chúng ta vì nó đã ghét Ngài (c.24–25; Phil. 3:10). Bạn có sẵn sàng chịu khinh chê, sỉ nhục vì Danh Đức Ki-tô? Hay bạn quá thoải mái trong những lĩnh vực quen thuộc của mình đến nỗi bạn sợ bước theo Vị Mục Tử Nhân Lành trên những nơi cao mà Ngài kêu gọi bạn bước lên?
Đức Kitô muốn chúng ta trao tặng cho người khác một cách nhưng không (c.8). Các tông đồ đã có quyền làm phép lạ, nhưng ngay cả cho một cốc nước lạnh là phục vụ Chúa (v.42). Mọi sự chúng ta có là quà tặng từ Thiên Chúa (Ga 3:27; 1Cr 4:7) và chúng ta phải chia sẻ cho người khác một cách trìu mến. Chúng ta phải sống với niềm tin và sự tín thác vào Ngài, Đấng ban cho chúng ta. Bạn hay tặng cho những người thân quen nhiều món quà khác nhau, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc tặng Giê-su cho họ, và cách tặng như thế nào?
Đức Kitô có thể dẹp hết mọi nỗi sợ. Nếu bạn sợ Thiên Chúa, bạn không cần phải sợ gì khac cả (c.27-31; Tv 112). Bạn thật quý giá đối với Cha bạn, và Ngài sẽ gìn giữ bạn. Những tôi tớ của TC không thể tiêu diệt cho tới khi công việc của họ hoàn tất. Đức Giê-su nói đừng sợ, vì Ngài ở với bạn, vấn đề bạn có ở với Ngài?
Hãy đọc lại chương này, và đánh dấu những lời hứa mà bạn cần công bố ngày hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC