Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 13 - DA-CA-RI-A

 1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Ða-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. 2 Ngày ấy, - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh -, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế, Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này. 3 Nếu có ai còn tuyên sấm, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo rằng: "Mày sẽ không được sống, vì mày đã nhân danh Ðức Chúa mà nói điều dối trá." Cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó khi nó đang tuyên sấm. 4 Ngày ấy, các ngôn sứ sẽ phải xấu hổ vì thị kiến của họ khi họ tuyên sấm. Họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông thú để lừa dối, 5 nhưng sẽ nói: "Tôi không phải là ngôn sứ, mà chỉ là một người cày ruộng. Quả thật, ngay từ hồi còn niên thiếu, tôi đã có tài sản đất đai." 6 Nếu người ta hỏi nó: "Tại sao anh có những vết thương trên ngực?" Nó sẽ trả lời: "Ðó là vì tôi bị đánh trong nhà những người thân của tôi." 
Nhân cách hoá lưỡi gươm: dân mới
7 Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta,
đánh đồng bào của Ta.
Sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.
Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác.
Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.
8 Bấy giờ, trên toàn xứ, - sấm ngôn của Ðức Chúa -,
hai phần ba sẽ bị huỷ diệt, bị tiêu vong,
còn một phần ba sẽ được để lại.
9 Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa,
sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,
và thử chúng như thử vàng.
Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng;
Ta sẽ nói: "Chúng là dân của Ta",
chúng thưa lại: "Ðức Chúa là Thiên Chúa của chúng tôi."
CHIA SẺ

Suối nước (c.1-6). Những người ô uế sẽ được sạch tội (Gr 31:31-34), và những ngẫu tượng và các tiên tri giả của kẻ xấu đều bị dời đi. Câu 6 không có ý nói về Đức Giê-su, nhưng về một tiên tri giả, kẻ đã làm tổn thương thân xác mình trong những nghi thức tôn giáo (1V 18:28). Người ấy cố gắng chứng minh rằng mình không phải là một ngôn sứ, bởi vì anh muốn thoát khỏi bị xét xử.
Đàn chiên (c.7). Để bảo vệ đàn chiên của Mình, Thiên Chúa là Mục Tử phải bị trừng phạt, và điều đó có nghĩa rằng đau khổ và sự chết (Is 53:4; 10; Mt 26:31). Lần kế tiếp, nếu bạn bị trừng phạt vì niềm tin của mình, hãy nhớ rằng vị Mục Tử của bạn đã trải qua điều đó trước bạn (Mt 5:38-42; 10:16-26).
Lò luyện (c.8-9). Đau khổ kinh hoàng của Ít-ra-en vào lúc gần kết thúc của giai đoạn đó sẽ giống như sự tinh luyện trong lò, là tách rời giữa cái thật và cái giả (Is 48:10). Đau khổ trong ý định của Thiên Chúa có thể là một sự thanh luyện khi chúng ta có thể đem lại vinh quang cho Thiên Chúa (G 23:10).
Sứ điệp của Da-ca-ri-a chỉ cho thấy “Ngày của Đức Chúa” khi mà đỉnh cao chương trình cứu độ của Thiên Chúa chính là Thập Giá của Đức Giê-su. Bạn khám phá được ý nghĩa gì nơi Thập giá của Đức Giê-su với những thử thách trong cuộc sống của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC