Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 16 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 Người Dothái đòi dấu lạ từ trời
(1) Bấy giờ, có những người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc lại gần Ðức Giêsu, và để thử Người, thì xin Người cho thấy một dấu lạ từ trời. (2) Người đáp: "Chiều đến, các ông nói: "Ráng vàng thì nắng", (3) rồi sớm mai, các ông nói: "Ráng trắng thì mưa". Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điềm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi. (4) Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna". Rồi Người bỏ họ mà đi.
Men Pha-ri-sêu và Xa-đốc
(5) Khi sang bờ bên kia, các môn đệ quên đem bánh. (6) Ðức Giêsu bảo các ông: "Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pharisêu và Xađốc". (7) Các môn đệ nghĩ thầm rằng: "Tại chúng ta không đem bánh". (8) Nhưng, biết thế, Ðức Giêsu nói: "Sao anh em lại nghĩ đến chuyện không có bánh, người đâu mà kém tin vậy? (9) Anh em chưa hiểu ư? Anh em không nhớ chuyện năm chiếc bánh nuôi năm ngàn người sao? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu giỏ? (10) Rồi chuyện bảy chiếc bánh nuôi bốn ngàn người nửa? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu thúng? (11) Tại sao anh em không hiểu rằng Thầy chẳng có ý nói về bánh, khi Thầy nói: Anh em phải coi chừng men Pharisêu và Xađốc?" (12) Bấy giờ các ông mới hiểu là Người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pharisêu và Xađốc.
Ông Phêrô tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa
(13) Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" (14) Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". (15) Ðức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" (16) Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". (17) Ðức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. (18) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy". (20) Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô.
Ðức Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ nhất
(21) Từ lúc đó, Ðức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. (22) Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" (23) Nhưng Ðức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: "Xatan, lui ra đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".
Ðiều kiện phải có để theo Ðức Giêsu
(24) Rồi Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (25) Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (26) Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
(27) "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. (28) Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị".
CHIA SẺ


Bạn có cảm thấy mặc cảm tội lỗi về những hiểu lầm này không ?

Về thời đại (c.1–4). Người ta tin vào dự báo thời tiết, nhưng không tin vào Lời Thiên Chúa! Họ thất bại trong việc nhân thấy điều Thiên Chúa đang làm trong thế giới của Ngài. Hãy giữ con mắt bạn mở, và xin Thiên Chúa ơn khôn ngoan để hiểu kế hoạch của Ngài. Bạn đọc được những điều gì từ những dấu chỉ của thời đại mà giúp ích cho đời sống thiêng liêng của mình ?

Về những học thuyết sai lạc (c.5–12). Đức Giêsu đã so sánh những học thuyết sai với men. Nó xuất hiện bé nhỏ và vô nghĩa, nhưng nó lớn một cách kín đáo và thấm vào mọi sự (Gl. 5:9). Chỉ có một cách chữa trị là loại bỏ nó (1 Cr. 5:6–7). Cuộc sống đầy những câu hỏi, tôi sẽ làm gì với cuộc sống hiện tại này ? Những câu về đời sống thiêng liêng có được bạn quan tâm hay thắc mắc ?

Về Đức Giêsu Kitô (c.13–20). Đám đông đã bị lung lạc về Đức Giêsu; đừng có theo họ. Thay vì để đám đông lung lạc, hãy để Cha mặc khải Đấng Cứu Độ cho bạn (11:25-27), và tuyên xưng Ngài trước mặt những người khác. Ngài là Con Thiên Chúa. Đã có khi nào bạn thấy mình bị lung lạc về niềm tin vào Đức Ki-tô chưa? Bạn có thấy khó khăn khi tuyên xưng niềm tin của mình ở những nơi công cộng, những nơi xa lạ với bạn?

Về vai trò của người môn đệ (c.21–28). Trong khi cố gắng hướng dẫn sai đường để giữ Đức Giêsu khỏi phải đau khổ và cái chết, Phêrô đá tảng đã trở thành Phê-rô vật chướng ngại. Tuyên xưng Đức Kitô phải dẫn đến việc bước theo Ngài. Thế gian khuyến khích bạn để làm hư chính bạn, nhưng Chúa gọi bạn để bạn từ bỏ chính mình. Con đường duy nhất để sống là để chết cho chính mình và theo Đức Kitô bằng đức tin. Bạn thuộc nhóm những người môn đệ nào: dẫn đưa hay ngăn cản người ta đến với Đức Ki-tô ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC