Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 3 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

II. Công Bố Nước Trời
1. Phần Ký Thuật

Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng
(1) Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: (2) "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." (3) Ông chính là người đã được ngôn sứ Isaia nói tới:
Có tiếng người hô trong hoang địa:
Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi.
(4) Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong làm thức ăn. (5) Bây giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê, cùng khắp vùng ven sông Giođan, kéo đến với ông. (6) Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. (7) Thấy nhiều người thuộc phái Phrisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? (8) Các anh hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối. (9) Và đừng tưởng có thể nghĩ bụng rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham". Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham. (10) Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. (11) Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. (12) Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi".
Ðức Giêsu chịu phép rửa
(13) Bấy giờ, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. (14) Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" (15) Nhưng Ðức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.
(16) Khi Ðức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. (17) Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người". 
CHIA SẺ

Gioan Tẩy Giả là một điển hình về người rao giảng. Ông là người làm đường là người chuẩn bị con đường cho Chúa (c.3; Isa. 40:3), và người tiều phu là người đã đi vào tận căn rễ của tội và tỏ bày nó ra (c.10). Ông không có dọa dẫm người ta, ông cũng không sợ hãi khi rao giảng về phán xét (c.12). Ông tuân theo Chúa của mình và làm sáng tỏ về Ngài trong mọi sự (Ga 3:30).

Một số người đã nghe Lời của Chúa, và đã xưng thú tội lỗi của họ (c.5–6), trong khi đó số khác nghe và che dấu tội mình (c.7–9; Cn 28:13). Nhóm thứ nhất trở thành con cái TC, nhưng nhóm thứ hai là con cái của sự dữ (c.7; Ga 8:44).

Đức Giêsu là Con TC. Kinh Thánh, (c.3), Gioan Tẩy Giả (c.11), Thần Khí (c.16), và Cha (c.17) làm chứng về sự thật này.

Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta hoán cải, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải sống khác đi, vì chúng ta là thân thể của Thiên Chúa. Là một người Ki-tô hữu, ngày hôm nay, có điều gì bạn thấy mình được mời gọi để sống khác với ngày hôm qua, để cách sống của mình thật sự tôn vinh Thiên Chúa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC