Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 4 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 Chúa Giêsu chịu cám dỗ
(1) Bấy giờ Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!" (4)Nhưng Người đáp: "Ðã có lời chép rằng:
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,
nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra".
(5) Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, (6) rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng:
Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn,
và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp chân vào đá".
(7) Ðức Giêsu đáp: "Nhưng cũng đã có lời chép rằng:
Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi".
(8) Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, (9) và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi". (10) Ðức Giêsu liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng:
Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".
(11) Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
Ðức Giêsu lánh qua miền Galilê
(12) Khi Ðức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. (13) Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvunlun và Náptali, (14) để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói:
(15) Này đất Dơvunlun, và đất Náptali,
hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan,
hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại!
(16) Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng,
những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
(17) Từ lúc đó, Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần".
Ðức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên
(18) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. (19) Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". (20) lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
(21) Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. (22) lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
Ðức Giêsu giảng dạy và chữa bệnh
(23) Thế rồi Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. (24) Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xyria. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. (25) Từ miền Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan, đám đông lũ lượt kéo đến đi theo Người.

CHIA SẺ

Người chiến thắng (c.1–11). Sứ vụ công khai được xây dựng trên chiến thắng cá nhân. Chúa chúng ta không bị cám dỗ để rồi TC có thể phải kiểm tra Ngài, vì Cha đã xác chuẩn Ngài (3:17). Ngài đã bị cám dỗ vì chúng ta, qua đó cá nhân Ngài biết cám dỗ và có thể giúp chúng ta khi chúng ta trong cơn cám dỗ (Dt. 2:17–18; 4:15).Ngài đã chiến thắng sự dữ bằng việc sử dụng vũ khí sẵn có với chúng ta hôm nay: Lời của TC (“như có Lời chép rằng”), quyền năng của Thánh Thần (c.1; Lc 4:1), và cầu nguyện (Lc 3:21; 1 Cor. 10:13). Khi chúng ta gặp những quyến rủ của tội đừng có thử thách Thiên Chúa, hãy tín thác nơi Ngài. Tín thác Thiên Chúa và Lời Ngài! Hãy để Thiên Chúa hướng dẫn thay vì để cho những cảm xúc của bạn hướng dẫn mình. Những cám dỗ trong cuộc sống của bạn chỉ như là những câu hỏi, cách thức bạn đáp trả chính là câu trả lời. Bạn thường đối diện với những “câu hỏi” của bạn như thế nào, và câu “trả lời” của bạn có giúp bạn được tự do hơn?
Bậc Thầy (c.12–22). Chiến thắng “một người mạnh,” Đức Giêsu giờ đây mở rộng nhà của mình và bắt đầu để làm hỏng đi những cái tốt của mình (12:24–30). Ngài tuân giữ (c.15–16; Isa. 9:1–2) và rao giảng Lời, kêu gọi người ta thành môn đệ của Ngài. Mọi người phải quyết định có theo Đức Kitô hay làm thương lượng với sự dữ (c.8-10). Đâu là quyết định của bạn?
Người Chữa Lành (c.23–25). Sứ vụ chính của Chúa chúng ta là rao giảng và dạy dỗ, nhưng lòng trắc ẩn của Ngài đã đưa Ngài đến với những tác vụ đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Thật là nghịch lý khi hầu hết những người tuôn đến với Ngài đã muốn Ngài phục vụ hơn là ơn cứu độ nơi Ngài, món quà chứ không phải Người tặng quà; và những người này vẫn còn xung quanh chúng ta cho tới hôm nay đây. Nhiều người không có khao khát nhận biết hoặc thậm chí không hề muốn đi vào tương quan mật thiết với Ngài. Bạn biết gì về Ngài và đâu là cách thức giúp bạn có một mối tương quan mật thiết với Ngài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC