Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 5 - DA-CA-RI-A

 Thị kiến thứ sáu: cuốn sách bay
1 Tôi lại ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Ðây, có một cuốn sách đang bay. 2 Vị thần sứ đã nói với tôi lại bảo: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cuốn sách đang bay; cuốn sách dài mười thước, rộng năm thước." 3 Bấy giờ người bảo tôi: "Ðây là lời nguyền rủa tuyên ra cho khắp mặt đất. Quả vậy, theo lời đó, bất cứ ai trộm cắp sẽ bị đuổi ra khỏi đây, và cũng theo lời đó, bất cứ ai thề gian sẽ bị đuổi ra khỏi đây. 4 Ta đã phán ra lời nguyền rủa đó - sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh - để lời đó đi vào nhà kẻ trộm cắp và vào nhà đứa nhân danh Ta mà thề gian. Lời đó sẽ ở lại giữa nhà chúng mà huỷ diệt cả gỗ đá nhà chúng." 
Thị kiến thứ bảy: người đàn bà trong cái thùng
5 Thần sứ đã nói với tôi tiến ra bảo tôi: "Hãy ngước mắt lên mà xem cái gì đang hiện ra kia." 6 Tôi hỏi: "Thưa ngài, cái gì vậy?" Người đáp: "Cái thùng hiện ra đó." Người nói tiếp: "Ðó là tội lỗi của dân cư toàn xứ này." 7Và này: cái nắp chì được nhắc lên; có một mụ đàn bà đang ngồi trong cái thùng. 8 Người bảo: "Tội ác đó." Rồi thần sứ lại ấn mụ ta vào cái thùng và lấy tảng chì đậy lên trên. 9 Tôi ngước mắt lên và thấy một thị kiến. Này, có hai phụ nữ tiến ra, cánh họ tung bay trong gió; họ có cánh như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên không trung. 10 Bấy giờ tôi hỏi vị thần sứ đã nói với tôi: "Họ đem cái thùng đi đâu vậy?" 11 Người đáp: "Ðem sang đất Sin-a để xây cho nó một ngôi đền, và khi xây xong sẽ đặt nó ở đó, trên một cái bệ."
CHIA SẺ

Kẻ xấu đã bị kết án (c.1-4). Cuộn sách rộng mười thước dài năm thước, vì thế dễ dàng thấy và đọc được. Thiên Chúa đã kết án những kẻ trộm cắp và dối trá. (Satan thì có cả hai điều này; Ga 8:44.) những tội này vi phạm điều răn thứ bảy và thứ tám và vẫn còn bị Thiên Chúa kết án (Ep 4:25-28).

Kẻ xấu đã bị giam cầm (c.5-11). Trong thời sau hết, lúc đó sẽ là một sự tập trung vào sự dữ tại Ba-by-lon, đó là diễn tả cuối cùng của hệ thống thế giới sự dữ (Kh 17-18). Từ thuộc về giống cái trong tiếng Do thái, điều đó giải thích tại sao hình ảnh một người phụ nữ được sử dụng như để làm rõ điều này.

Hai thị kiến này của Da-ca-ri-a cũng thách đố chúng ta. Chúng buộc chúng ta phải tự hỏi xem: tình yêu mà chúng ta dành cho Thiên Chúa như thế nào ? Đức ái chúng ta dành cho tha nhân ? Phải chăng tôi sống trong tội lỗi, hay tôi đang chiến đấu để sống đời sống thánh thiện nhờ quyền năng của Thiên Chúa ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC