Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 7 - DA-CA-RI-A

 Thắc mắc về việc ăn chay
1 Năm thứ tư triều Ða-ri-ô, ngày mồng bốn tháng chín, tháng Kít-lêu, có lời Ðức Chúa phán với ông Da-ca-ri-a. 2 Ông Bết Ên đã phái ông Xa-re-xe, ông Re-ghem Me-léc và các người của mình đến làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại. 3 Họ đến hỏi các tư tế đang phục vụ trong Nhà Ðức Chúa các đạo binh và hỏi các ngôn sứ rằng: "Tôi có được than khóc và ăn chay vào tháng năm như tôi đã làm từ nhiều năm nay không?" 
Trở về với quá khứ của dân tộc
4 Bấy giờ có lời Ðức Chúa các đạo binh phán với tôi rằng: 5 Hãy nói với toàn dân trong xứ và các tư tế rằng: "Các ngươi ăn chay và than khóc vào tháng năm và tháng bảy, từ bảy mươi năm nay, có phải vì Ta, vì chính Ta mà các ngươi ăn chay? 6 Và khi các ngươi ăn, khi các ngươi uống, nào chẳng phải vì chính mình mà các ngươi ăn, các ngươi uống hay sao? 7 Ðó chẳng phải là những lời Ðức Chúa kêu gọi qua trung gian các ngôn sứ thời xưa, khi Giê-ru-sa-lem còn được an cư lạc nghiệp, với các thành thị bao quanh, cũng như khi Ne-ghép và Sơ-phê-la còn có dân cư ngụ hay sao? 8 Lại có lời Ðức Chúa phán với ông Da-ca-ri-a rằng: 9 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau. 10 Ðừng áp bức người goá bụa và trẻ mồ côi, người ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chớ để lòng mưu điều ác hại nhau.11 Thế nhưng chúng chẳng thèm lưu ý; chúng đã quay lưng phản nghịch; chúng đã làm cho tai chúng ra nặng để khỏi phải nghe; 12 lòng chúng, chúng để cho chai cứng như kim cương để khỏi vâng giữ Lề Luật và lời dạy bảo mà Ðức Chúa các đạo binh đã gửi đến nhờ thần khí của Người, qua trung gian các ngôn sứ thời xưa. Và chuyện xảy ra là Ðức Chúa các đạo binh đã giáng xuống cơn thịnh nộ lớn lao. 13 Chuyện còn xảy ra là: Ta đã kêu gọi, mà chúng không nghe thế nào, thì khi chúng kêu cầu, Ta cũng chẳng thèm nghe như thế. Ðức Chúa các đạo binh phán. 14 Ta đã cuốn phăng chúng đi đến mọi dân tộc chúng không biết; đằng sau chúng là một xứ sở hoang tàn, không người qua lại. Chúng đã biến một xứ xanh tươi màu mỡ nên chốn hoang tàn!"
CHIA SẺ

Trong khi ở Ba-by-lon, những người Do thái đã bắt đầu một truyền thống mới: ăn chay vào ngày thứ chín của tháng thứ năm để tưởng nhớ thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy. Nhưng số sót giờ đây đang tái dựng lại thành và Đền thờ, và các ngôn sứ đã nói rằng một thành lớn hơn và một Đền thờ lớn hơn chưa xuất hiện. Liệu việc giữ chay này có nên được tiếp tục chăng?
Chẳng có gì sai trái với những truyền thống mà không bao hàm những thực hành ngược với Lời Chúa. Nhưng thật là hữu ích khi thỉnh thoảng nên xem xét lại những truyền thống này để bảo đảm về ý nghĩa của chúng.
Liệu chúng ta làm điều này cho Thiên Chúa? Hay đó chỉ là một cử hành mà chúng ta thực hành một cách đều đặn? Nếu Đức Chúa đã rời khỏi đó, truyền thống thiếu cả sự sống và con tim. (x. Rm 14:1-9.)
Liệu làm như thế có giúp chúng ta phục vụ những người khác chăng? Việc chay tịnh mà Thiên Chúa muốn không chỉ là một cử hành hằng năm nhưng là cách sống hằng ngày. Điều đó có nghĩa là nó cho thấy lòng từ bi và thương xót, đồng thời giúp người nghèo và người thiếu thôn. Thiên Chúa muốn lòng thương xót chứ không phải hy lễ (Hs 6:6; Am 5:21-24; Mc 6:8; Mt 15:1-9).
Liệu làm như thế có giúp chúng ta vâng phục Lời Ngài? Những thế hệ trước giữ gìn các truyền thống của họ, nhưng lại cứng lòng với Lời Ngài.
Phải chăng chúng ta cũng đang làm giống như cách của các tiền nhân?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC