Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 8 - DA-CA-RI-A

Viễn ảnh ơn cứu độ thời Ðấng Mê-si-a
1 Có lời Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
2 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này.
Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó.
3 Ðức Chúa phán thế này:
Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem.
Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín
và núi của Ðức Chúa các đạo binh là Núi Thánh.
4 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem
các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ.
Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao.
5 Tại các quảng trường trong thành phố,
đông đảo thiếu nhi nam nữ tới vui đùa.
6 Ðức Chúa các đạo binh phán như sau:
Nếu đó là điều không thể được
đối với số dân còn sót lại - trong những ngày ấy -
thì cũng là điều không thể được với Ta chăng?
Sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh.
7 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này:
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc
và miền đất phía mặt trời lặn.
8 Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem.
Chúng sẽ là dân của Ta;
còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng,
sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực.
9 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Hỡi các ngươi là những kẻ trong những ngày này đang nghe lời các ngôn sứ nói vào lúc đặt móng Ðền Thờ của Ðức Chúa các đạo binh để tái thiết Thánh Ðiện, các ngươi hãy mạnh bạo lên! 10 Vì trước những ngày ấy, người ta thì không có lương mà súc vật cũng chẳng có gì; người người qua lại chẳng được bình an, vì vướng kẻ thù; Ta đã làm cho mọi người xung khắc nhau, người này chống lại người kia. 11 Nhưng bây giờ đối với số dân còn sót lại, Ta không xử như những ngày trước nữa, sấm ngôn của Ðức Chúa các đạo binh. 12 Ðây là hạt giống bình an: cây nho sẽ cho quả, đất sẽ sinh hoa lợi và trời sẽ đổ sương. Ta sẽ cho số dân còn sót lại tất cả những thứ ấy làm phần sản nghiệp. 13 Hỡi nhà Giu-đa và nhà Ít-ra-en, các ngươi đã thành lời nguyền rủa giữa chư dân thế nào, thì Ta sẽ cứu thoát các ngươi và làm cho các ngươi thành lời chúc phúc như vậy. Ðừng sợ, cứ mạnh bạo lên.
14 Quả thật, Ðức Chúa các đạo binh phán như sau: Ta đã quyết định giáng hoạ cho các ngươi thế nào, khi cha ông các ngươi làm cho Ta nổi giận - Ðức Chúa các đạo binh phán - và Ta đã không hối tiếc, 15 thì trong những ngày này Ta sẽ nghĩ lại mà giáng phúc cho Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa như thế. Ðừng sợ!
16 Ðây là những điều các ngươi phải thi hành: Hãy nói thật với nhau; nơi cổng thành của các ngươi, hãy theo lẽ thật, lẽ công minh và sự ôn hoà mà xét xử. 17 Chớ để lòng mưu điều ác hại nhau; đừng ưa chuộng thề gian, vì Ta ghét tất cả những điều đó. Sấm ngôn của Ðức Chúa. 
Trả lời về vấn đề ăn chay
18 Có lời Ðức Chúa các đạo binh phán với tôi rằng:
19 "Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy và chay tháng mười sẽ thành niềm phấn khởi, mối hân hoan và những ngày lễ hội cho nhà Giu-đa. Nhưng trên hết, hãy yêu chuộng chân lý và bình an." 
Viễn ảnh ơn cứu độ thời Ðấng Mê-si-a
20 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. 21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: "Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại và tìm kiếm Ðức Chúa các đạo binh; cả tôi nữa, tôi cũng đi!" 22 Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Ðức Chúa các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt Ðức Chúa dịu lại.
23 Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: "Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em." 
CHIA SẺ

Da-ca-ri-a vẫn còn đang trả lời câu hỏi về việc ăn chay, nhưng ông dùng cơ hội này để khích lệ những người Do thái trong công việc của họ. “Đừng sợ!” (c.13,15) nhấn mạnh đến sứ điệp ngắn gọn này, và ông đã cho họ ba lời hứa để khích lệ họ.
Thiên Chúa sẽ phục hồi Giê-ru-sa-lem (c.1-8). Ông đã nhìn vượt xa những ngày hiện tại khi Đấng Mê-si-a đến thiết lập vương quốc của Ngài, và con cái sẽ chơi mà không sợ hãi gì.
Thiên Chúa sẽ làm cho công việc của bạn phát đạt (c.9-17). Dân chúng không trung thành với Thiên Chúa, vì thế Ngài phải rút lại phúc lành của Ngài (Kg 1:1-11); nhưng giờ đây Ngài làm cho những công việc của họ phát đạt, chúc lành cho họ, và làm cho họ trở nên mối phúc cho người khác (1Cr 15:38).
Thiên Chúa sẽ biến những ngày chay thành ngày lễ hội (c.18-23). Trong vương quốc tương lai, sẽ không cần phải giữ chay.  Những biến cố trong quá khứ sẽ bị quên lãng trong vinh quang của việc thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-su đã đến mang niềm vui cho chúng ta, chứ không phải đem đến nỗi sầu (Mt 9:14-17).
Thế giới hôm nay, con người tỏ ra không thích thú với Thiên Chúa và đường lối của Ngài. Họ tách rời khỏi những ai đi trong đường lối Thiên Chúa và nhiệt thành với Ngài. Và họ cũng không muốn đón nhận những chia sẻ từ những người được Chúa sai đến. Trước một thực trạng như vậy, bạn có cảm thấy sợ hãi hay nản lòng trong cách phản ứng của con người thời nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC