Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 8 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 III. Rao Giảng Nước Trời
1. Phần Ký Thuật
Ðức Giêsu chữa người bị phong hủi
(1) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. (2) Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch". (3) Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi". Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. (4) Rồi Ðức Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết".
Ðức Giêsu chữa đầy tớ của một đại đội trưởng
(5) Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: (6) "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". (7) Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: (8) "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (9) Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Ði!", là nó đi, bảo người kia: "Ðến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm". (10) Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. (11) Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. (12)Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng". (13) Rồi Ðức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ đi về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
Ðức Giêsu chữa bà mẹ vợ ông Phêrô
(14) Ðức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. (15) Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.
Ðức Giêsu chữa lành mọi kẻ ốm đau
(16) Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Ðức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, (17) để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia:
Người đã mang lấy các tật nguyền của ta
và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Người môn đệ phải bỏ mọi sự
(18) Thấy xung quanh có đám đông, Ðức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. (19) Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo". (20) Ðức Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu".
(21) Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". (22) Ðức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ".
Ðức Giêsu dẹp yên biển động

(23) Ðức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, (24) và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. (25)Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!" (26) Ðức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. (27) Các ông ngạc nhiên và nói: "Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
Hai người bị quỷ ám
(28) Khi Ðức Giêsu sang bờ bên kia, và đến miền Gađara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. (29) Và kìa, chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?" (30) Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. (31) Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia". (32) Người bảo: "Ði đi!" Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. (33) Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. (34) Và kìa, cả thành ra đón Ðức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
CHIA SẺ

Trong hai chương này, Mátthêu thu thập nhiều những phép lạ của Chúa Giê-su và cho thấy đó là những bằng chứng Ngài chính là đấng Messia được hứa ban cho nhân loại (1 Cr 1:22; Is 35:4–6). Trong c.8:17, Mát-thêu đã trích Isaia 53:4 và áp dụng điều đó cho sứ vụ chữa lành của Đức Kitô khi Ngài hiện diện trên mặt đất. Một số những bài học hữu ích rút ra từ những bằng chứng nơi những phép lạ này.

Thiên Chúa quan tâm đến những cá nhân. Đức Giêsu đã không chỉ thi hành sứ vụ nơi những đám đông (8:1; 9:36); Ngài dành thời gian cho những cá nhân. Ngài đã đồng cảm với những ai bị người khác khước từ. Phêrô và Gioan có cùng tinh thần này: họ cũng phục vụ cho hàng ngàn người (Cv 2) và vẫn dành thời gian cho một người ăn mày (Cv 3). Bạn có cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa một cách cụ thể trong cuộc sống của mình, khi Ngài vẫn can thiệp bằng tình yêu và ân sủng của Ngài qua những biến cố trong cuộc sống bạn hay Thiên Chúa vẫn rất mơ hồ và xa vời với bạn? Đâu là kinh nghiệm được Ngài đụng chạm đến gần đây nhất mà bạn có được?

Thiên Chúa có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Chẳng có gì là quá khó đối với Chúa (Gr 32:17). Ngài có thể chữa lành người bệnh và, làm lặng yên sóng biển, trừ quỷ, và ngay cả làm người chết chỗi dậy. Bạn có đặt lại mọi quan tâm ở nơi Ngài (1Pt 5.7)? Nếu Chúa Giê-su hiện ra hỏi bạn về nhu cầu lớn nhất hiện nay của bạn là gì, vậy đâu câu trả lời của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC