Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 28 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

 Ngôi mộ trống
(1) Sau ngày sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng mộ. (2) Và kìa, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; (3) diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. (4) Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết. (5) Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Phần các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Ðức Giêsu, Ðấng bị đóng đinh. (6) Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, (7) rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã chỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Ðấy, tôi xin nói cho các bà hay". (8) Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Ðức Giêsu hay.
Ðức Giêsu hiện ra với các phụ nữ
(9) Và kìa đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người. (10) Bấy giờ, Ðức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó".


Các thượng tế lừa đảo
(11) Các bà đang đi, thì kìa mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. (12) các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, (13) và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đem đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. (14) nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự". (15) Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Dothái cho đến ngày nay.
Ðức Giêsu hiện ra tại Ga-li-lê,
và sai môn đệ đi đến với muôn dân
(16) Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. (18) Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. (19) Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, (20) dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".
CHIA SẺ

Sứ điệp của ngôi mộ trống đó là “Đừng sợ!”
Ngài đã chiến thắng những kẻ thù (c.1-5). Trong cái chết và phục sinh của Ngài, Chúa chúng ta đã chiến thắng thế gian (Ga 16:33), xác thịt (Rm 6:1-7), sự dữ (Ga 12:31), và chính sự chết (1Cr 15:50-58). Bạn cũng không cần phải sợ hãi về sống hay chết, thời gian hay là vĩnh cửu (Kh 1:17-18). Cuộc chiến thắng của Ngài ảnh hưởng thế nào trên cuộc sống của bạn?
Ngài giữ lời hứa (c.6–7). Bởi vì các môn đệ của Ngài quên lời hứa phục sinh, họ đã u sầu thay vì vui sướng. Chúa luôn giữ lời hứa, cho dù trong hoàn cảnh bi đát như thế nào đi nữa. Phải chăng vấn đề của bạn là quên lời hứa trong những khi bạn gặp thử thách gian nan?
Ngài đi trước bạn (c.7–10). Khi những người phụ nữ chạy về chia sẻ sứ điệp, họ đã gặp thấy Chúa; bạn luôn gặp Ngài trên con đường vâng phục. Người Mục Tử đi trước đàn chiên và chuẩn bị đường cho chúng (Ga 10:4). Bạn có Đấng Cứu Độ hằng sống và hiển vinh, mọi sự đều đặt dưới quyền điều khiển của Ngài. Hãy tin tưởng nơi Ngài! Trong những khi được thúc đẩy dấn thân cho một sứ mạng mới, bạn có nhận ra có Đấng đang đi trước bạn để dẫn dắt và bảo vệ bạn?
Ngài là Chúa (c.11–20). Ngài có mọi quyền lực; Ngài ra lệnh cho chúng ta mang tin mừng đi khắp thế giới; và Ngài hứa luôn ở với chúng ta. Chúng ta còn muốn sự bảo đảm nào khác nữa? Chúng ta là những đại sứ của Ngài (2Cr. 5:20) và phải nên trung thành với Ngài trong mọi sự. Liệu bạn có đủ can đảm để nói rằng, “Xin Chúa sử dùng con theo ý Ngài” vì bạn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Ngài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC