Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 22 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Dụ ngôn tiệc cưới
(1) Ðức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: (2) Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. (3) Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. (4) Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" (5) Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, (6) còn những kẻ khác lại bắt các đây tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. (7) Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. (8) Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. (9) Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới". (10) Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.
(11) "Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, (12) mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. (13) Bấy giờ, nhà vua bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! (14) Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít".
Nộp thuế cho Xê-da
(15) Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.
(16) Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. (17) Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?"
(18) Nhưng Ðức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! (19) Ðưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!" Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. (20) Và Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" (21) Họ đáp: "Của Xêda". Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". (22) Nghe vậy, họ ngạc nhiên và để Người lại đó mà đi.


Kẻ chết sống lại
(23) Hôm đó, có những người thuộc nhóm Xađốc, đến gặp Ðức Giêsu, Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: (24) "Thưa Thầy, ông Môsê có nói: Nếu ai chết mà không có con, thì anh hay em của người ấy phải cưới lấy người vợ góa, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. (25) Mà, trong chúng tôi, nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ rồi chết, và vì không có con nối dòng, nên để vợ lại cho em. (26) Người thứ hai, rồi người thứ ba, cho đến hết bảy người, người nào cũng vậy. (27) Sau hết, người đàn bà ấy cũng chết. (28) Vậy, trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ ai trong số bảy người, vì tất cả đều đã lấy bà?" (29) Ðức Giêsu trả lời họ: "Các ông lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. (30) Quả thế, trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. (31) Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, thì các ông không đọc lời Thiên Chúa đã phán cùng các ông sao? (32) Người phán: Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Ixaác và Thiên Chúa của Giacóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống". (33) Ðám đông kinh ngạc khi nghe lời Người dạy.
Ðiều răn trọng nhất
(34) Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. (35) Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: (36) "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?" (37) Ðức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (38) Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. (39) Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.(40) Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy".
Ðức Kitô là Con và cũng là Chúa của vua Ða-vít
(41) Những người Pharisêu đang tụ tập thì Ðức Giêsu hỏi họ (42) rằng: "Các ông nghĩ sao về Ðấng Kitô? Người là con của ai?" Họ thưa: "Con của vua Ðavít". (43) Người hỏi: "Vậy tại sao vua Ðavít, được Thần Khí soi sáng, lại gọi Người là Chúa Thượng, khi nói rằng:
(44) Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi:
bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt dưới chân Con?
(45) "Vậy nếu vua Ðavít gọi Ðấng Kitô là Chúa Thượng, thì làm sao Ðấng Kitô lại là con vua ấy được?" (46) Không ai đáp lại Người được một tiếng. Và từ ngày ấy, chẳng ai còn dám chất vấn Người nữa. 
CHIA SẺ

Người Con bị khước từ đã phục sinh và ngự trong vinh quang. Ngài là chàng rể, Ngài muốn tất cả mọi người vào dự tiệc cưới của Ngài. Israel đã khước từ lời mời dẫn đến việc thành Giêrusalem bị tàn phá (c.7), nhưng lời mời gọi vẫn tiếp tục kêu gọi cho đến tận hôm nay. Hãy chắc chắn rằng đừng có mặc lấy sự công chính của chính mình (Is 64:6); nhưng hãy để Ngài cung cấp y phục công chính của Ngài (Is 61:10; 2Cr. 5:21).

Kẻ thù của Đức Giêsu đặt câu hỏi với Ngài, hy vọng sẽ đưa Ngài vào rắc rối với người Rôma. Sau lễ Vượt qua, họ có thể bắt và xử án Ngài. Nhưng làm thế nào mà một con người phải chết lại đi hỏi Thiên Chúa và hy vọng thắng được Ngài (G 38:1–3)? Thật là kiêu ngạo—và thật là ngu muội!

Đức Giêsu hỏi một câu hỏi then chốt: “ai là Chúa của bạn?” (c.41–46; Tv 110). Nếu Đức Giêsu là Chúa của bạn. Thì những câu hỏi khác đặt ra không có vấn đề gì. Bạn là một công dân tốt (c.15–22; Rm 13); từ này về sau bạn sẽ không phải lo lắng (c.23–33); và bạn sẽ yêu mến Thiên Chúa và người thân cận (c.34–40).

Những ai ưa thích tranh cãi bằng những lý sự cùn thường thiếu sự khiêm nhường và cần quy phục Đức Kitô (Pl 2:1–11). Mặc dù, thật là tốt khi suy niệm những câu hỏi lớn về cuộc sống, nhưng cũng thật tốt khi chấp nhận sự ngây ngô của chúng ta và để thờ phượng Thiên Chúa “nơi Ngài ẩn chứa mọi kho tàng khôn ngoan và tri thức” (Cl 2:3).

     Thiên Chúa không muốn xét xử con người, Ngài muốn yêu thương con người và Ngài sẽ đi suốt một chặng đường rất dài để chứng minh rằng Ngài yêu họ. Tuy nhiên, tình yêu đó đã không được đáp trả mà bị khước từ và chống đối bởi những khúc quanh co trong cuộc đời chúng ta. Mùa Vọng mời gọi chúng ta điều chỉnh những cung đường chưa đúng chuẩn. Vậy “cung đường” nào trong đời sống bạn cần được điều chỉnh trong Mùa Vọng này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC