Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 11 - Tin Mừng theo Thánh Luca

 Kinh "Lạy Cha"
(1) Có một lần Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông gioan đã dạy môn đệ của ông". (2) Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Ðại Cha mau đến,
(3) Xin Cha cho chúng con ngày nào có lượng thực ngày ấy;
(4) Xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ".
Người bạn quấy rầy
(5) Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, (6) vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; (7)mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được". (8) Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện.
Cứ xin thì sẽ được
(9) "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. (10) Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (11) Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? (12) Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? (13) Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?".

Ðức Giêsu và quỷ vương Bê-en-dê-bun
(14) Rồi Ðức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Ðám đông lấy làm ngạc nhiên. (15) Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ". (16)Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. (17) Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. (18) Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... (19) Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. (20) Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông. (21) Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. (22) Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
Không theo Ðức Giêsu là chống lại Người
(23) "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Quỷ phản công
(24) "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi". (25) Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.(26) Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước".
Thế nào là hạnh phúc thật
(27) Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn! (28) Nhưng Người đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa".
Dấu lạ ngôn sứ Giô-na
(29) Khi đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. (30) quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. (31) Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. (32) Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.
Hai lời nói về đèn
(33) Chẳng ai có đốt đèn lên rồi đặt vào chỗ khuất hoặc dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.
(34) Ðèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng, thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu, thì thân anh cũng tối. (35) Vậy hãy coi chừng kẻo ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối. (36) Nếu toàn thân anh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ sáng hoàn toàn, như khi đền toả sáng chiếu soi anh".
Ðức Giêsu khiển trách các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật
(37) Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. (38) Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì trước tiên Người không rửa tay trước bữa ăn. (39) Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: "Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. (40) Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? (41)Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. (42) Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. (43) Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. (44) Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay".
(45) Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!" (46) Ðức Giêsu nói: "Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
(47) "Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! (48) Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
(49) "Vì thế mà Ðức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Ðồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. (50) Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợi máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, (51) từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Ðiện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
(52) "Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản".
(53) Khi Ðức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, (54) gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
CHIA SẺ


Sự quảng đại của Ngài (c.1–13). Nếu Đức Giêsu , Gioan Tẩy Giả, mười hai tông đồ đề cần phải cầu nguyện, thế thì cầu nguyện đối với chúng ta phải là điều cần thiết hơn thế nữa! Chúng ta phải đặt mối bận tâm của Thiên Chúa lên hàng đầu (c.2-4), bởi vì cầu nguyện dựa trên tương quan của người con, chứ không phải là tương quan bạn bè. Thiên Chúa là người cha khả ái, chứ không phải là một người hàng xóm cáu kỉnh; Ngài ban cho chúng ta điều chúng ta cần. Ngài chẳng lim dim hay ngủ say; và Ngài cũng không phát cáu khi chúng ta xin Ngài giúp đỡ (Gc1:5). Đâu là những điều bạn muốn cầu xin với Ngài trong ngày hôm nay, hay trong những ngày này? Liệu có những điều bạn cầu xin đó có chỗ cho Thiên Chúa và cho những người khác không hay chỉ những nhu cầu của bản thân bạn?

Quyền năng của Ngài (c.14–36). Cố gắng giữ thái độ vô cảm (c.23-26) còn nguy hiểm hơn cả thái độ thù địch công khai (c.14-22), vì một cuộc sống trống rỗng là cơ hội để cho Satan chuyển tới và chiếm hữu. Dấu chỉ duy nhất mà chúng ta cần đó là dấu “chỉ của Giona,” sự phục sinh của Chúa chúng ta từ cõi chết (Cv. 2:22-36). Đức Giêsu đã chiến thắng hoàng tử của bóng tối. Tuân theo Satan bạn sẽ đi vào trong bóng tối thay vì ánh sáng, và rất sớm bạn sẽ không còn có khả năng phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối (Mt 6:22–23). Thiên Chúa không muốn cuộc sống của bạn trở nên tàn lụi. Ngài đã hứa ban cho bạn sự sống và sống dồi dào. Ngài hứa tặng cho bạn nhiều phúc lành mà bạn chẳng thể mang lấy hết. Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời bạn. Liệu bạn chấp nhận bỏ lại những giá trị thuộc về thế gian và bóng tối sự dữ để chọn theo Ngài?

Sự chân thành của Ngài (c.37–54). Ngài là khách mời, nhưng Đức Giêsu đã không tâng bốc chủ nhà và những người khách khác bằng cách né tránh sự thật. Ngài vạch cho thấy sự giả hình của họ và lên án họ vì tội của họ (Mt 23). Họ đã làm ô uế người khác (c.44), đặt gánh nặng lên họ (c. 46), và khóa lối đi của họ (c. 52), nhưng điệu bộ của họ như là những người thánh thiện. Thay vì đón nhận cơ hội để hoán cải và nhận ơn tha thứ, họ đã chống lại Đức Giêsu và tấn công Ngài. Ngốc thật! Khi gặp những người thách đố bạn để giúp bạn tốt hơn, bạn thường phản ứng như thế nào? Bạn đã và đang “được” Ngài thách đố những điều gì và đâu là cách phản ứng của bạn?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC