Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

CHƯƠNG 16 - Tin Mừng theo Thánh Gioan

 (1) Thầy đã nói với anh em điều ấy,
để anh em khỏi bị vấp ngã.
(2) Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường.
Hơn nữa, sẽ đến giờ
mà kẻ nào giết anh em cũng tưởng
đó là phụng thờ Thiên Chúa.
(3) Họ sẽ làm như thế,
bởi họ không biết Chúa Cha,
cũng chẳng biết Thầy.
(4) Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy,
để khi đến giờ của họ,
anh em nhớ lại là
Thầy đã nói với anh em rồi,
Ðấng Bảo Trợ sẽ đến
"Những điều ấy Thầy đã không nói
với anh em ngay từ đầu,
vì lúc ấy Thầy còn ở với anh em.
(5) Bây giờ Thầy đến
cùng Ðấng đã sai Thầy,
và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu?
(6) Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy,
nên lòng anh em tràn ngập nỗi ưu phiền.
(7) Song, Thầy nói thật với anh em:
Thầy ra đi thì có lợi cho anh em;
Thật vậy, nếu Thầy không ra đi,
Ðấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em,
nhưng nếu Thầy đi,
Thầy sẽ sai Ðấng ấy đến với anh em.
(8) Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian:
Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng
thế gian sai lầm
về tội lỗi, về sự công chính, và việc xét xử.
(9) Về tội: vì họ không tin vào Ta.
(10) Về sự công chính:
vì Thầy đến cùng Chúa Cha,
và anh em không còn thấy Thầy nữa.
(11) Về việc xét xử:
vì thủ lãnh thế gian này
đã bị xét xử rồi.
(12) Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em,
nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.
(13) Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn,
Người sẽ không tự mình nói điều gì,
nhưng nghe gì,
Người sẽ nói lại,
và loan báo cho anh em biết
những điều sẽ đến.
(14) Người sẽ tôn vinh Thầy,
vì Người sẽ lấy những gì của Thầy
mà loan báo cho anh em.
(15) Mọi sự Cha có, đều là của Thầy.
Vì thế Thầy đã nói:
Người lấy những gì của Thầy
mà loan báo cho anh em".

Ðức Giêsu loan báo Người sẽ mau trở lại
(16) "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy"
(17) Bấy giờ, vài người trong nhóm môn đệ của Ðức Giêsu hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: 'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy' và 'Thầy đến cùng Chúa Cha'?" (18) Vậy các ông nói: "Ít lâu nữa' nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!" (19) Ðức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông:
"Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói:
'Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy,
rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy'.
(20) Thật, Thầy bảo thật anh em:
anh em sẽ khóc lóc và than van,
còn thế gian sẽ vui mừng.
Anh em sẽ lo buồn,
nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
(21) Khi sinh con, người đàn bà lo buồn
vì đến giờ của mình;
nhưng sinh con rồi,
thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa,
bởi được chan chứa niềm vui
vì một con người đã sinh ra trong thế gian.
(22) Anh em cũng vậy,
bây giờ anh em lo buồn,
nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em,
lòng anh em sẽ vui mừng;
và niềm vui của anh em,
không ai lấy mất được.
(23) Ngày ấy, anh em không còn
phải hỏi Thầy gì nữa.
Thật, Thầy bảo thật anh em:
anh em mà xin Chúa Cha điều gì,
thì Người sẽ ban cho anh em
nhân danh Thầy.
(24) Cho đến nay,
anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy.
Cứ xin đi, anh em sẽ được,
để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
(25) Thầy đã dùng dụ ngôn
mà nói những điều ấy với anh em.
Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn
mà nói với anh em nữa,
nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em
về Chúa Cha, không còn úp mở.
(26) Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin,
và Thầy không nói với anh em
là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.
(27) Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em,
vì anh em đã yêu mến Thầy,
và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.
(28) Thầy từ Chúa Cha mà đến
và Thầy đã đến thế gian.
Thầy lại bỏ thế gian
mà đến cùng Chúa Cha."
(29) Các môn đệ Người thưa: "Ðấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. (30) Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến". (31) Ðức Giêsu đáp:
"Bây giờ anh em tin à?
(32) Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi -
anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả
và để Thầy cô độc một mình.
Nhưng Thầy không cô độc đâu,
vì Chúa Cha ở với Thầy.
(33) Thầy nói với anh em những điều ấy,
để trong Thầy anh em được bình an.
Trong thế gian,
anh em sẽ gian nan khốn khó.
Nhưng can đảm lên!
Thầy đã thắng thế gian".
CHIA SẺ


Sự chống đối của thế gian (c.1–15). Chúa đã cảnh báo họ về sự chống đối sẽ đến. Đừng có ngạc nhiên khi bạn bị bách hại bởi những người nhân danh tôn giáo (c.2), vì điều này đã vẫn thường xảy ra từ thời Cain giết Abel (St 4; Lc 11:47-51). Thánh Thần giúp chúng ta làm chứng cho thế gian và tôn vinh Đức Kitô trước thế giới (Cv 4:8tt), vì thế chúng ta hãy dựa vào Ngài. Khi bạn nhìn tất cả những điều tiêu cực trên thế giới và những gì đang xảy ra xung quanh mình, bạn thấy mình được mời gọi để phải làm những gì?  
Niềm vui của thế gian (c.16–24). Khi Đức Giêsu đã bị bắt, bị đóng đinh, và chôn cất, hệ thống thế gian đã vui mừng bởi vì Kẻ Thù của chúng đã bị xóa bỏ. Nhưng hôm nay, Ngài vẫn sống, và chúng ta có tất cả mọi lý do để vui mừng! Đức Chúa đã không thay thế u sầu của chúng ta thành niềm vui; Ngài biến đổi nỗi buồn của chúng ta thành niềm vui. Cùng một đứa bé mà đã làm cho mẹ mình đau đớn cũng đem đến niềm vui cho người mẹ. Niềm vui của thế gian không có kéo dài, nhưng niềm vui của người tín hữu là vô tận (Tv. 16:11).  Đâu là những niềm vui mà thế gian có thể đem đến cho bạn? Đâu là những niềm vui thế gian không thể mang đến cho bạn? Bạn có thể chọn cho mình những niềm vui, và đâu là cách thức bạn làm những chọn lựa này?
Thế gian bị đánh bại (c.25–33). Trong một vài giờ tới, những người môn đệ sẽ thấy thế giới của họ bị sụp đổ; và dù Đức Giêsu bị họ bắt giữ, Ngài vẫn là người chiến thắng. “Ta đã chiến thắng thế gian” là một sự thật, không phải là một lời hứa, và điều đó áp dụng cho chúng ta hôm nay. Chúng ta là những người chiến thắng nhờ Ngài (1 Ga 5:1–5). Trong cuộc chiến đi ngược dòng với thế gian, bạn đang chiến đấu bằng sức mạnh nào? Bạn có cậy nhờ đến Thánh Thần trợ giúp bạn trong trận chiến này chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC