Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Gửi Tín Hữu Rô-Ma

Người Dothái cũng phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa
(1) Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. (2) Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. (3) Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó trong khi chính mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? (4) Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng: Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? (5) Thế nhưng bạn lòng chai dạ đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn, trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh. (6) Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm; (7) những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời; (8) còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì Người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. (9) Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn khổ, trước là người Dothái, sau là người Hylạp. (10) Nhưng Người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là Người Dothái, sau là người Hylạp, (11) vì Thiên Chúa không thiên vị ai.

Mặc dầu có Luật Mô-sê
(12) Quả thế, những người không biết Luật Môsê mà phạm tội, thì sẽ bị diệt vong không chiếu theo Luật đó. Còn những người sống dưới Luật Môsê mà phạm tội, thì sẽ bị xét xử theo Luật đó. (13) Thật vậy, người ta được Thiên Chúa coi là công chính, không phải vì nghe biết Lề Luật, nhưng là vì tuân giữ Lề Luật. (14) Dân ngoại là những người không có Luật Môsê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình, mặc dầu họ không có Luật Môsê. (15) Họ cho thấy là điều gì Luật đòi hỏi, thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng, khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. (16) Người ta sẽ thấy điều đó, trong ngày Thiên Chúa cho Ðức Kitô Giêsu đến xét xử những gì bí ẩn nơi con người theo Tin Mừng tôi rao giảng.
(17) Còn bạn, bạn mang tên là người Dothái, lại ỷ rằng mình có Lề Luật, và tự hào vì có Thiên Chúa; (18) bạn được biết ý Người, được Lề Luật dạy cho điều hay lẽ phải; (19) bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, (20) là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại, vì bạn tưởng mình có Lề Luật là có tất cả tri thức và chân lý: (21) Vậy, bạn biết dạy người khác, mà lại không dạy chính mình! Bạn giảng: đừng trộm cắp, mà bạn lại trộm cắp! (22) Bạn nói: chớ ngoại tình, mà bạn lại ngoại tình! Bạn gớm ghét ngẫu tượng, mà bạn lại cướp bóc đền miếu! (23) Bạn tự hào vì có Lề Luật, mà bạn lại vi phạm Lề Luật, và như vậy bạn làm nhục Thiên Chúa! (24) Thật đúng như lời chép: Chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân.
Mặc dầu có phép cắt bì
(25) Còn phép cắt bì, đã hẳn là có ích, nếu bạn thi hành Lề Luật. Nhưng nếu bạn vi phạm Lề Luật, thì bạn có được cắt bì cũng kể như không cắt bì. (26) Trái lại, nếu người không cắt bì mà giữ những điều Luật dạy, thì tuy họ không được cắt bì, Thiên Chúa chẳng coi họ như đã được cắt bì sao? (27) Người không được cắt bì trong thân xác mà vẫn chu toàn Lề Luật, người ấy sẽ lên án bạn, vì bạn có Lề Luật ghi chép hẳn hoi và bạn đã được cắt bì, mà vẫn vi phạm Lề Luật. (28) Thật vậy, người Dothái chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, nơi thân xác. (29) Nhưng người Dothái chính hiệu là người Dothái tận đáy lòng, phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn, theo tinh thần của Lề Luật chứ không phải theo chữ viết của Lề Luật. Người như thế được Thiên Chúa chứ không phải người phàm khen ngợi. 
CHIA SẺ
Nếu bạn biết Đức Giê-su Ki-tô như là Đấng Cứu Độ, những tội của bạn đã được đưa lên cây Thập Giá rồi (Ga 5:24; Rm 8:1). Nhưng bạn đã sẵn sàng để xét xử do những việc làm của bạn (Rm 14:10-12; 2Cr 5:10)? Hãy tự hỏi bản thân bạn những câu hỏi sau.

Liệu tôi xét xử bản thân mình hay những người khác (c.1-3)? Thật là dễ dàng để che dấu những thất bại của chính mình bằng cách chỉ trích những người khác (Mt 7:1-5)!

Liệu tôi có biết ơn về sự tốt lành của Thiên Chúa (c.4)? Không phải vì con người xấu xa nên cần phải hoán cải, nhưng sự tốt lành của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta phải hoán cải (Lc 15:17-19). Phải chăng tôi nhận lãnh những ân sủng của Thiên Chúa một cách nhưng không?

Phải chăng đức tin của tôi được lớn lên nhờ những việc làm (c.5-11)? Phao-lô đã không dạy rằng ơn cứu độ có được do bởi việc làm, nhưng nhờ những việc làm mà đạt được ơn cứu đô. Liệu tôi có tuân theo chân lý của Thiên Chúa và kiên trì trong đời sống thánh thiện? Phải chăng tôi có một con tim chai đá hay là một con tim mềm mại.


Tôi có che giấu bằng bình phong tôn giáo (c.12-16, 25-29)? Những người Do thái đã tuân thủ luật của họ, nhưng điều đó không thể cứu họ. Những nghi thức bên ngoài không sinh ra sự thay đổi bên trong. Thiên Chúa dò xét con tim. Liệu Ngài có thể thấy gì trong tim tôi?

Phải chăng tôi đang thực hành những gì tôi tuyên xưng (c.17-24)? Phải chăng tôi nói những người khác điều gì đúng nhưng rồi làm những điều sai? Phải chăng tôi trông chờ ở người khác nhiều hơn hay ở nơi chính bản thân tôi nhiều hơn?

Thiên Chúa xét xử cách công bằng (c.2) và không thiên vị (c.11), và không gì bí ẩn có thể dấu được Ngài (c.16). Bạn có chuẩn bị sẵn sàng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC