Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 21 - Sách Công Vụ Tông Ðồ

 Ông Phao-lô lên Giê-ru-sa-lem
(1) Ðến khi dứt ra được mà xuống tàu, chúng tôi đi thẳng đến đảo Cô, ngày hôm sau đến đảo Rôđô, rồi từ đó đến Patara. (2) Gặp chuyến đi Phênixi, chúng tôi xuống tàu và ra khơi. (3) Khi trông thấy đảo Sýp, chúng tôi đi vòng phía nam mà huớng về Xyria, và cập bến tại Tia, vì tàu phải đổ hàng ở đó. (4) Tìm gặp được các môn đệ, chúng tôi ở lại đó bảy ngày. Ðược Thần Khí soi sáng, họ nói với ông Phaolô đừng lên Giêrusalem. (5) Nhưng khi hết thời gian ở đó, chúng tôi ra đi và lên đường, có tất cả các môn đệ cùng với vợ con họ tiễn chân đến tận ngoại thành. Chúng tôi quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện. (6) Sau khi từ biệt nhau, chúng tôi xuống tàu, còn họ thì trở về nhà.

(7) Phần chúng tôi, để kết thúc chuyến vượt biển này, chúng tôi đi từ Tia đến Pơtôlêmai; chúng tôi chào thăm các anh em ở đó và ở lại với họ một ngày. (8) Hôm sau chúng tôi lên đường và đến Xêdarê. Chúng tôi vào nhà ông Philípphê, người loan báo Tin Mừng, thuộc nhóm Bảy người, và ở lại với ông. (9) Ông này có bốn người con gái đồng trinh được ơn nói tiên tri. (10) Ðang khi chúng tôi ở lại đó nhiều ngày, có một ngôn sứ tên là Agabô từ miền Giuđê xuống. (11) Ông đến thăm chúng tôi và lấy dây lưng của ông Phaolô tự trói chân tay lại và nói: "Ðây là điều Thánh Thần phán: người có dây lưng này sẽ bị người Dothái trói lại như thế ở Giêrusalem mà nộp vào tay người ngoại". (12) Nghe vậy, chúng tôi và các người địa phưng nài xin ông Phaolô đừng lên Giêrusalem. (13) Bấy giờ ông Phaolô trả lời: "Có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi, tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói, mà còn chịu chết tại Giêrusalem vì danh Chúa Giêsu". (14) Không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành thôi và nói: "Xin cho ý Chúa được thể hiện!"
Ông Phao-lô tới Giê-ru-sa-lem
(15) Sau mấy ngày đó, khi đã chuẩn bị xong, chúng tôi lên Giêrusalem. (16) Có những môn đệ từ Xêdarê cùng đi với chúng tôi; họ dẫn chúng tôi đến trọ nhà ông Mơnaxon người Sýp, một môn đệ kỳ cựu.
(17) Khi chúng tôi đến Giêrusalem, các anh em niềm nở đón tiếp chúng tôi. (18) Hôm sau, ông Phaolô cùng đi với chúng tôi đến nhà ông Giacôbê, ở đó có đông đủ các kỳ mục đang họp. (19) Sau khi chào hỏi, ông Phaolô kể lại từng chi tiết những gì Thiên chúa đã dùng việc phục vụ của ông mà làm nơi các dân ngoại. (20) Nghe nói thế, họ tôn vinh Thiên Chúa, rồi nói với ông Phaolô: "Thưa anh, anh thấy có hàng vạn người Dothái đã tin theo, và tất cả đều nhiệt thành đối với Luật Môsê. (21) Thế mà họ đã nghe nói về anh rằng: anh dạy tất cả những người Dothái sống giữa các dân ngoại phải bỏ ông Môsê, anh bảo họ đừng làm phép cắt bì cho con cái, và đừng giữ các tục lệ nữa. (22) Vậy phải làm gì? Thế nào người ta cũng sẽ nghe biết là anh đã tới. (23) Vậy xin anh làm như chúng tôi nói với anh đây: chúng tôi có bốn người đang phải giữ lời khấn; (24) anh hãy đem họ theo mà cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ, và đài thọ chi phí cho họ để họ có thể xuống tóc. Như vậy ai nấy sẽ biết rằng những điều họ đã nghe nói về anh chỉ là chuyện không đâu; trái lại, chính anh cũng ăn ở như người tuân giữ Lề Luật. (25) Còn về những người ngoại đã tin theo, thì chúng tôi đã viết thư thông báo những quyết định của chúng tôi, là họ phải kiêng: ăn đồ cúng cho ngẫu tượng, ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm".
(26) Bấy giờ ông Phaolô đem bốn người kia theo, và ngày hôm sau ông cùng làm nghi lễ tẩy uế với họ. Rồi ông vào Ðền Thờ và loan báo ngày kết thúc thời gian tẩy uế, là ngày phải dâng lễ vật cầu cho mỗi người trong nhóm họ.
Ông Phao-lô bị bắt
(27) Khi sắp hết thời gian bảy ngày, những người Dothái từ Axia đến thấy ông trong Ðền Thờ thì sách động toàn thể đám đông và tra tay bắt ông. (28) Họ tri hô: "Hỡi đồng báo Ítraen, giúp một tay nào ! Nó kia kìa, tên vẫn đi mọi nơi dạy cho mọi người những điều phản dân, phạm đến Lề Luật và Nơi Thánh này ! Nó còn đem cả mấy người Hylạp vào Ðền Thờ mà làm cho Nơi Thánh này ra ô uế". (29) Họ nói thế là vì trước đó họ đã thấy ông Tơrôphimô, người Êphêxô, cùng đi với ông Phaolô trong thành, và họ nghĩ ông Phaolô đã đưa ông ấy vào Ðền Thờ.
(30) Cả thành phố sôi động và dân đổ xô đến. Họ túm lấy ông Phaolô, lôi ra khỏi Ðền Thờ; lập tức người ta đóng các cửa Ðền Thờ lại. (31) Họ còn đang tìm cách giết ông, thì có tin báo lên cho vị chỉ huy cơ đội: "Cả Giêrusalem náo động!" (32) Lập tức, ông ta huy động một số binh sĩ và đại đội trưởng, và xông vào đám đông. Vừa thấy vị chỉ huy và binh sĩ, thì họ thôi không đánh ông Phaolô nữa. (33) Bấy giờ vị chỉ huy lại gần, bắt ông và ra lệnh lấy hai cái xiềng còng ông lại, rồi hỏi cho biết ông là ai và đã làm gì. (34) Ðám đông la hét, kẻ thế này, người thế nọ. Vì quá ồn ào, vị thỉ huy không thể biết được điều gì chắc chắn, nên mới ra lệnh đem ông Phaolô về đồn. (35) Khi đến bậc thềm, binh sĩ phải khiêng ông đi, vì đám đông quá hung bạo. (36) Dân cứ theo sau cả đám mà hò la: "Giết nó đi!".
(37) Khi sắp bị đem vào đồn, ông Phaolô nói với vị chỉ huy: "Tôi có được phép nói với ông một lời chăng?" Ông này đáp: "Ông biết tiếng Hylạp à? (38) Vậy ra ông không phải là tên Aicập, trước đây ít lâu, đã xúi bốn ngàn tên khủng bổ nổi loạn và dẫn chúng vào sa mạc hay sao?" (39) Ông Phaolô nói: "Tôi đây là người Dothái, quê ở Tácxô miền Khilikia, công dân một thành không phải là không có tiếng tăm. Xin ông cho phép tôi ngỏ lời với dân". (40) Ðược vị chỉ huy cho phép, ông Phaolô đứng trên bậc thềm giơ tay làm hiệu cho dân. Mọi người im phăng phắc; ông Phaolô nói với họ bằng tiếng Hípri:
CHIA SẺ
 Người lữ hành (c.1-14). Đây là cuộc chia tay đầy niềm vui và sầu muộn đối với Phao-lô, nhưng cuộc sống là như vậy. Ngài đã biết điều gì sẽ xảy ra với ngài phía trước, nhưng vẫn lên đường (Lc 9:51). Nhiều năm trước, Thiên Chúa đã cho ngài biết ra khỏi Giê-ru-sa-lem (22:18). Liệu ngài có sai khi quay trở lại đây?
Người kiến tạo hòa bình (c.15-25). Phao-lô đã chuyển từ “ý của Thiên Chúa đã hoàn tất” (c.14) để “làm điều chúng tôi nói với anh em” (c.23). Phao-lô đã quá lo lắng để đem lại sự hiệp nhất giữa người Do thái và người dân ngoại trong Giáo hội đến mức ngài đã đồng ý với kế hoạch. Phải chăng ngài sẽ theo “sự khôn ngoan từ bên trên” hay là “khôn ngoan từ dưới đất” (Gc 3:13-18)? Không phải mọi quyết định chúng ta thực hiện đều đem đến hòa bình. Nhưng đâu là nguyên tắc bạn chọn lựa khi quyết định một việc có thể đem đến nhiều xáo trộn trong cộng đoàn?
Tù nhân (c.26-40). Kế hoạch hầu như đã xong; tuy nhiên, vào ngày cuối cùng lại nảy sinh vấn đề (c.27). Dĩ nhiên, những cáo buộc về họ không chính xác; tuy nhiên đám đông sống dựa vào “giả định” chứ không phải dựa trên sự kiện. Thánh Phao-lô đã cẩn thận không gây ra những xáo trộn trong thành (24:10-13), nhưng nổ lực của ngài đã thất bại. Ngài sẽ sống năm năm tiếp như một người tù tại Rô-ma.
Nhiều lúc những kế hoạch và thiện chí của chúng ta dường như lại đem đến những rắc rối. Nhưng Thiên Chúa vẫn điều khiển mọi sự! Ngài đã dùng những thách đố của thánh Phao-lô để hoàn tất những mục đích của Ngài qua đó tôi tớ của Ngài đã được đưa tới Rô-ma (23:11). Ngài có thể làm như vậy với dân của Ngài trong thời đại hôm nay. Thánh Phao-lô đã bước đi bằng niềm tin, còn bạn, bạn trang bị gì khi lên đường?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC