Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

CHƯƠNG 5 - Thư Gửi Tín Hữu Rô-Ma

Một khi nên công chính, con người được bảo đảm ơn cứu độ
(1) Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, (2) nhờ Người, qua đức tin, chúng ta được vào hưởng ơn ấy, như chúng ta đang được hiện nay; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. (3) Nhưng không phải chỉ có thế; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng; (4) ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. (5) Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (6) Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Ðức Kitô đã chết vì chúng ta. (7) Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. (8) Thế mà Ðức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. (9) Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Ðức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. (10) Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ đuọc cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. (11) Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.
A. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, sự chết và Lề Luật
A-đam và Ðức Giêsu Kitô
(12) Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội. (13) Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian. Nhưng nếu không có Luật, thì tội không bị kể là tội. (14) Thế mà, từ thời Ađam đến thời Môsê, sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Ðấng sẽ tới.
(15) Nhưng sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. (16) Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xử án để mang án, còn sau nhiều lần sa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. (17) Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị.
(18) Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. (19) Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thanh người công chính.
(20) Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. (21) Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa Chúng ta.
CHIA SẺ
Trong chương 4, thánh Phao-lô đã quay về với Áp-ra-ham và Đa-vít để giải thích điều đã công bố, những người tội nhân có niềm tin trở nên công chính; giờ đây Thánh Nhân tiếp tục quay về lại với A-đam. Tội của A-đam đã chuyển tội đó và sự chết cho toàn thể nhân loại, nhưng sự vâng phục của Đức Ki-tô đã đem đến sự công chính và sự sống cho tất cả những ai tín thác vào Ngài. Trong lần sinh ra đầu tiên, chúng ta trở nên những con cái bị kết án của A-đam; nhưng trong lần sinh thứ hai, chúng ta là những con cái được tha thứ của Thiên Chúa. Lưu ý đến những phúc lành của sự công chính hóa.

Sự giàu sang (c.1-5). Bình an, tham dự vào ân sủng của Thiên Chúa, hoan lạc, hy vọng, lòng mến, Thánh Thần- Thật là một sự giàu sang mà chúng ta có trong Đức Ki-tô! Và những thử thách phục vụ cho chúng ta chứ không phải chống lại chúng ta, và phát triển nhân cách của một người Ki-tô hữu. Chúng ta thật giàu có!

Sự hòa giải (c.6-11). Chúng ta có được sự bình an với Thiên Chúa và chẳng phải sợ hãi gì. Nếu Ngài đã làm quá nhiều điều cho chúng ta khi chúng ta còn là những kẻ nghịch thù, hãy nghĩ xem điều gì Ngài sẽ còn làm cho chúng ta khi giờ đây chúng ta là con cái của Ngài!

Sự cai trị (c.12-21). Khi chúng ta thuộc về thọ tạo cũ dưới A-đam, sự chết và tội lỗi đã cai trị; giờ đây chúng ta là tạo thành mới trong Đức Ki-tô (2Cr 5:17), ân sủng làm chủ, và chúng ta thuộc về sự sống (c.17). Bạn có thể sống như một vị vua nhờ ân sủng của Thiên Chúa!

Đứng trước một món quà, bạn có thể từ chối hoặc đón nhận. Có nhiều lý do để bạn từ chối một quà tặng của một ai đó, và đâu là lý do dẫn đến việc bạn từ chối những quà tặng của Thiên Chúa? Việc từ chối đó có gây ra những bất lợi gì cho cuộc sống của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC