Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 15 - Thư 1 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

 III. Kẻ Chết Sống Lại 
Sự kiện sống lại
(1) Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. (2) Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.
(3) Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Ðức kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, (4) rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã chỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. (5) Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Muời Hai. (6) Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. (7) Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Ðồ. (8) Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
(9) Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Ðồ, tôi không đáng được gọi là Tông Ðồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. (10) Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.
(11) Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy.
(12) Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Ðức Kitô đã từ cõi chết chỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? (13) Nếu kẻ chết không sống lại, thì Ðức Kitô đã không chỗi dậy. (14) Mà nếu Ðức Kitô đã không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. (15) Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Ðức Kitô chỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Ðức Kitô chỗi dậy. (16) Vì nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì Ðức Kitô cũng đã không chỗi dậy. (17) Mà nếu Ðức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. (18) Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Ðức Kitô cũng bị tiêu vong. (19) Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.
(20) Nhưng không phải thế! Ðức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. (21) Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. (22) Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. (23) Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình: mở đường là Ðức Kitô, rồi khi Ðức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. (24) Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quần thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.
(25) Thật vậy, Ðức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. (26) Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, (27) vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Ðức Kitô. Mà khi nói "muôn loài", thì dĩ nhiên không kể Ðấng đặt muôn loài dưới chân Ðức Kitô. (28) Lúc muôn loài đã quy phục Ðức Kitô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ quy phục Ðấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài.
(29) Chẳng vậy, những người chịu phép rửa thế cho kẻ chết thì được gì? Nếu tuyệt nhiên kẻ chết không chỗi dậy, thì tại sao người ta lại chịu phép rửa thế cho kẻ chết? (30) và chính chúng tôi, tại sao hằng giờ chúng tôi liều mình đương đầu với hiểm họa? (31) Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết: tôi có hãnh diện về anh em trong Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, thì mới quả quyết như vậy. (32) Nếu vì những lý do phàm trần mà tôi đã chiến đấu với thú dữ tại Êphêxô, thì điều đó nào có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì chúng ta cứ ăn cứ uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. (33) Anh em chớ có lầm: "Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu". (34) Ðừng say sưa nữa mới phải phép, và chớ phạm tội: một số người quả không biết gì về Thiên Chúa. Tôi nói như vậy để anh em phải xấu hổ.
Cách thức kẻ chết sống lại
(35) Nhưng có người sẽ nói: kẻ chết chỗi dậy thế nào? Họ lấy thân thể nào mà trở về? (36) Ðồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. (37) cái người gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. (38) Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý Người muốn: giống nào hình thể nấy.
(39) Không phải mọi thể xác đều giống nhau: của loài người thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. (40) Lại có những vật thể thuộc thiên giới và những vật thể thuộc địa giới. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới thì khác. (41) Ánh mặt trời thì khác, ánh mặt trăng thì khác, ánh tinh tú thì khác, bởi vì ánh sáng tinh tú này khác với ánh sáng tinh tú kia. (42) Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; (43) gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ, (44) gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có thần khí.
Nếu có thân thể có sinh khí, thì cũng có thân thể có thần khí. (45) Như có lời đã chép: con người đầu tiên là Ađam được dựng nên thành một sinh vật, còn Ađam cuối cùng là thần khí ban sự sống. (46) Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. (47) Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. (48) Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Ðấng từ trời mà đến. (49) Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Ðấng từ trời mà đến.
(50) Thưa anh em, điều tôi muốn nói là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được. (51) Ðây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi (52) trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ chỗi dậy mà không hư nát; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. (53) Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử.
Khải hoàn ca
(54) Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Ðây giờ chiến thắng! (55) Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? (56) Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. (57) Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
(58) Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.
CHIA SẺ
 Chúng ta có một Thiên Chúa sống động (c.1-19). Đức Giê-su vẫn sống, và sứ điệp Tin mừng là thật! Những chứng nhân đã thấy Ngài và đã trao lại cho chúng ta chứng từ của họ. Khi bạn tín thác nơi Ngài, bạn nhận được sự sống lại, sự sống vĩnh cửu (Ga 5:24); sự chết không làm chủ bạn được nữa. Bạn sẽ làm gì với chiến thắng mà Đức Ki-tô đã ban tặng cho bạn?
Chúng ta có một niềm hy vọng sống động (c.20-49). Đức Giê-su Ki-tô sẽ trở lại, và ai chết trong Đức Ki-tô sẽ được chỗi dậy. Chúng ta sẽ có những thân xác vinh quang giống như thân xác của Đức Ki-tô (1Ga 3:1-3). Điều này có giúp bạn thay đổi thái độ của mình về sự chết, và giúp bạn sống cách trưởng thành và viên mãn?
Chúng ta có động lực sống động (c.50-58). Chúng không có lý do gì để bỏ cuộc bởi vì Đức Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và sự chết! Nếu bạn thật sự tin vào sự phục sinh và trở lại của Ngài, câu 58 sẽ đặc trưng hóa đời sống của bạn. Điều tốt nhất chưa đến, vì thế chúng ta hãy trao cho Ngài ngay bây giờ điều tốt nhất của chúng ta. Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản mất hết động lực để đi tiếp? Trong những lúc như vậy đâu là phương thế giúp bạn vượt qua khó khăn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC