Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 3 - Thư 2 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

 (1) Phải chăng chúng tôi lại bắt đầu giới thiệu hay cho mình? Hoặc chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi lại cần có thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi? (2) Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều biết và đã đọc. (3) Rõ ràng anh em là bức thư của Ðức Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên "những tấm bia bằng đá", nhưng trên "những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người".
(4) Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy. (5) Không phải vì tự cho chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, (6) Ðấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống. (7) Nếu việc phục vụ Lề Luật, thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá, mà được vinh quang đến nỗi dân Ítraen không thể nhìn mặt ông Môsê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang, dù đó chỉ là vinh quang chóng qua, (8) thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao? (9) Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? (10) So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. (11) Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao?
(12) Vì có một niềm hy vọng như thế mà chúng ta thật vững dạ an lòng. (13) Chúng ta không làm như ông Môsê lấy màn che để dân Ítraen khỏi thấy khi nào cái chóng qua kia chấm dứt. (14) Nhưng trí họ đã ra mê muội. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, tấm màn ấy vẫn còn, chưa được vén lên, vì chỉ trong Ðức Kitô, tấm màn ấy mới được vứt bỏ. (15) Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Môsê, tấm màn vẫn che phủ lòng họ. (16) Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn mới được cất đi. (17) Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. (18) Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.
CHIA SẺ
 Những người thuộc chủ nghĩa nệ luật đã gây nên những rắc rối ở An-ti-ô-kia và Giê-ru-sa-lem (Cv 15) đã đến Corinto và lô kéo một số các tín hữu sống theo luật Mô-sê. Phao-lô đã từ chối vị trí của họ qua việc cho thấy những điều kỳ diệu của thừa tác vụ của giao ước mới. Nền tảng từ sách Xuất Hành 34:29-35.
Điều đó thay đổi những con tim (c.1-3). Luật chỉ cho thấy tội; nó không thể canh tân con người bên trong. Thần Khí muốn viết lại một bản văn mới của Lời Ngài trong lòng bạn. Bạn có sẵn sàng để cho Ngài làm điều đó chăng?
Điều đó đem đến sự sống (c.4-6). Luật đem đến sự chết, nhưng ân sủng ban cho sự sống và duy trì sự sống đo. Con cái Thiên Chúa có một tương quan sống động với Ngài nhờ Thần Khí của sự sống (Rm 8:2). Bạn có giống như những người Do thái thời thánh Phao-lô với sự cứng đầu và trở nên sự cản trở với mặc khải đem đến sự sống mới cho tha nhân?
Điều đó mang đến nhiều vinh quang hơn (c.7-16). Vinh quang của luật đã hết: đền thờ, tư tế, những nghi thức, và những mặc khải kỳ diệu về quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng vinh quang về ân sủng của Thiên Chúa vẫn còn và tăng thêm vẻ huy hoàng (c.18; Cn 4:18). Mục đích của chúng ta là trở nên giống Đức Giê-su hơn. Bạn đã trở phản chiếu được vinh quang của Ngài như thế nào qua những chọn lựa hằng ngày của mình?
Điều đó đem đến sự tự do (c.17-18). Luật đem đến sự trói buộc (Cv 15:10), nhưng ân sủng đem đến sự tư do huy hoàng mà làm cho chúng ta càng nên giống Đức Giê-su hơn. Mỗi ngày, bạn có thể có sự biến hình của cá nhân mình khi bạn thờ phương Thiên Chúa và đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Việc trở nên con cái Thiên Chúa có giải thoát bạn những trói buộc nào trong đời sống của bạn? Đâu là sự tự do bạn đang hướng đến, liệu việc gặp gỡ Thiên Chúa trong Lời Ngài và các bí tích có giúp bạn đạt được điều đó chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC