Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 4 - Thư 1 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

(1) Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Ðức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. (2) Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành. (3) Ðối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. (4) Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Ðấng xét xử tôi chính là Chúa. (5) Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng.
(6) Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và anh Apôlô, vì lợi ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. (7) Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (8) Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi! Không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi! Phải chi anh em làm vua, để chúng tôi cũng được làm vua với anh em! (9) Thật vậy, tôi thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Ðồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người! (10) Chúng tôi điên dại vì Ðức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Ðức Kitô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. (11) Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt; (12) chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyên rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu; (13) bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người.
Lời khiển trách
(14) Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. (15) Thật thế, cho dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Ðức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu, bởi vì trong Ðức Kitô Giêsu, nhờ Tin Mừng, chính tôi đã sinh ra anh em. (16) Vậy tôi khuyên anh em: hãy bắt chước tôi. (17) Vì lẽ đó, tôi đã phái người con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa, là anh Timôthê, đến với anh em. Anh ấy sẽ nhắc cho anh em những quy tắc hướng dẫn đời sống trong Ðúc Kitô mà tôi đề ra, những quy tắc mà tôi vẫn giảng dạy khắp nơi, trong mọi Hội Thánh.
(18) Vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em, có vài người đã sinh ra kiêu ngạo. (19) Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, và tôi sẽ được biết, không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó, mà là quyền năng của Thần Khí. (20) Thật vậy, Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng. (21) Anh em muốn gì? Muốn tôi mang roi vọt hay là đức bác ái và lòng nhân hậu mà đến với anh em? 
CHIA SẺ

Cuộc sống như một người quản lý, vì thế hãy trung thành (c.1-5). Chúng ta xét xử chính mình, và những người khác xét xử chúng ta; nhưng Vị Thẩm Phán Chung Thẩm là Thiên Chúa. Sống để chỉ làm vui lòng mình Ngài mà thôi.

Cuộc sống là quà tặng, vì thế hãy khiêm nhường (c.6-9). Những khả năng của bạn và những phúc lành đến từ Thiên Chúa; bạn không thể nào vênh vang vì những điều đó. Chúng là những quà tặng của Thiên Chúa dành cho bạn, và cách bạn sử dụng chúng là quà tặng của bạn dành cho Thiên Chúa. Thật là một tội khi chống lại những người thợ khác nhau của Thiên Chúa (c.1:12) bởi vì chỉ Thiên Chúa biết lòng họ.

Cuộc sống là một trận chiến, vì thế hãy can đảm (c.9-13). Nếu các tông đồ là những Ki-tô hữu vĩ đại đã từng sống, và họ đã nên như rác rưởi của thế gian và cặn bã của xã hội, vậy họ đã để lại những gì cho những người Corinto kiêu hãnh?

Cuộc sống là một trường học, vì thế hãy nên dễ bảo (c.14-21). Thánh Phao-lô đã thấy chính mình như một người cha trong Chúa, Đấng phải hướng dẫn và kỷ luật con cái mình. Cha chúng ta ở trên trời dùng nhiều cánh tay và giọng nói để dạy chúng ta, và chúng ta phải sẵn sàng là những học sinh khi chúng ta đi ngang qua cuộc đời.

Theo bạn cuộc sống là gì, và bạn đang chọn phương thức nào để cuộc sống của bạn tiến đến sự viên mãn trong Đức Ki-tô? Đâu là cách thức để bạn đo lường sự thành công trong đời sống mình? Thế giới có thể đo lường sự thành công qua những lợi nhuận họ đạt được, tài sản họ sở hữu, uy tin họ xậy dựng cho bản thân, theo bạn Thiên Chúa đo lường sự thành công của bạn dựa trên những tiêu chuẩn nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC