Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 5 - Thư 2 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

 (1) Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. (2) Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia, (3) miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải trần trụi.(4) Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống. (5) Ðấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.
(6) Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, (7) vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... (8) Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. (9) Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. (10) Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.
Thi hành sứ vụ Tông Ðồ
(11) Vậy, vì biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục người ta; còn đối với Thiên Chúa, thì mọi sự nơi chúng tôi đều lộ trần trước mặt Người. Và tôi hy vọng rằng mọi sự nơi chúng tôi cũng lộ trần như vậy trước lương tâm của anh em. (12) Chúng tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ biết kiêu hãnh về những vẻ bề ngoài, chứ không phải về những gì trong tâm hồn. (13) Thật vậy, chúng tôi có điên, thì cũng là vì Thiên Chúa; chúng tôi có khôn, thì cũng là vì anh em. (14) Tình yêu Ðức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. (15) Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì mình.
(16) Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Ðức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. (17) Cho nên, phàm ai ở trong Ðức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. (18) Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa, là Ðấng đã nhờ Ðức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. (19) Thật vậy, trong Ðức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. (20) Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Ðức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Ðức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. (21) Ðấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
CHIA SẺ
 Chúng ta biết (1). Ngôi nhà thân thể mới của chúng ta mà chúng ta sẽ nhận được khi chúng ta gặp Đức Chúa (Pl 3:20-21) bởi vì Thiên Chúa cứu toàn thể con người (1Cr 15:42-58). Thiên Chúa không muốn một ai phải hư mất và điều đó có giúp bạn biết tôn trọng ngôi nhà thân thể của những người khác?
Chúng ta rên siết (c.2-4). Thụ tạo đang rên siết và dân Chúa cũng rên siết (Rm 8:18-23), mong chờ Đức Giê-su trở lại. Chúng ta không muốn chết và bỏ lại “ngôi nhà” của mình; chúng ta muốn những thân xác này được “mặc lấy” vinh quang của Thiên Chúa từ trời (1 Ga 3:1-2). Thánh Phao-lô mong chờ Đức Giê-su đến trong thời của ngài. Điều gì xảy ra với chúng ta trong vai trò của một thụ tạo mới này?Bạn đã sống cơ hội là một thụ tạo mới trong Đức Ki-tô như thế nào?
Chúng ta tin tưởng (c.5-8). Lời Chúa cho chúng ta chân lý về sự chết và những điều vượt quá sự hiểu biết của nhân loại, Thần Khí của Thiên Chúa bảo đảm rằng con cái Thiên Chúa sẽ về trời. Chúng ta công bố điều này nhờ niềm tin và đi trong sự tin tưởng, và thật là ơn bình an cho nhân loại! Chân lý này có giúp bạn được thanh thoát hơn với những thực tại nơi trần thế mà bạn đang đối diện?
Chúng ta hướng đến việc làm vui lòng Ngài (c.9-21). Động lực thiêng liêng của thánh Phao-lô đối với việc phục vụ bao hàm ngai xét xử của Đức Ki-tô (c.9-11), tình yêu của Đức Ki-tô (c.12-16), sức mạng của Tin Mừng (c.17), và nhiệm vụ của Ngài (c.18-21). Động lực nào thúc đẩy bạn thực thi Ý Ngài?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC