Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

CHƯƠNG 6- Thư 2 Gửi Tín Hữu Cô-rin-tô

 (1) Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. (2) Quả thế, Chúa đã phán rằng: Ta nhận lời ngươi vào lúc Ta thi ân, trợ giúp ngươi vào ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. (3) Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. (4) Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, (5) đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. (6) Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, (7) bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, (8) khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; (9) bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết; (10) coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.
Ông Phao-lô thố lộ tâm tình và cảnh cáo
(11) Thưa anh em người Côrintô, chúng tôi đã chân thành ngỏ lời với anh em, chúng tôi đã mở rộng tấm lòng. (12) Chúng tôi không hẹp hòi với anh em đâu, nhưng chính lòng dạ anh em hẹp hòi. (13) Vậy, anh em hãy đền đáp chúng tôi; tôi nói với anh em như nói với con cái, anh em cũng hãy cởi mở tâm hồn.
(14) Anh em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại dung hòa được với bóng tối? (15) Làm sao Ðức Kitô lại hòa hợp được với Bêlia? Làm sao người tin lại chung phần được với người không tin? (16) Làm sao Ðền Thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì chính chúng ta là Ðền Thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là Dân riêng của Ta. (17) Vì thế, hãy ra khỏi Dân ấy, hãy rời xa chúng, Chúa phán như vậy. Ðừng có đụng tới vật ô uế nào, và Ta sẽ đón nhận các ngươi. (18) Ta sẽ là Cha các ngươi, và các ngươi sẽ là con trai, con gái của Ta. Chúa toàn năng phán như vậy.
CHIA SẺ
 Đón nhận (c.1-2). Thường những ai thuộc về Hội Thánh mà  còn gây nên những rắc rối, chắc họ chẳng bao giờ thực sự tái sinh. Họ có thể nghĩ họ được cứu, nhưng không chắc như vậy. Lúc này là thời gian để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Ngày mai đã quá trễ. Thiên Chúa mời gọi bạn trở nên những đại sứ của Đức Ki-tô và trao cho bạn sứ vụ được tham gia vào công cuộc hòa giải thế gian với Ngài. Bạn có để cho ân sủng này bị mai một đi, và bỏ rơi sứ vụ được cộng tác với Ngài trong công cuộc hòa giải?
Lòng cảm kích (c.3-13). Thật dễ dàng để quên đi những hy sinh của người khác đã thực hiện nhờ đó chúng ta có thể biết được Đức Chúa. Thánh Phao-lô chẳng bao giờ nói về những đau khổ trừ khi những lời của mình đã giúp để bảo vệ sứ vụ (11:16 tt). Bạn có xem việc được trở thành con cái trong Giáo hội là một ơn nhưng không? Bạn có bao giờ biết ơn những người đi trước bạn và làm cho ơn gọi Ki-tô hữu của bạn trở nên hiện thực?
Sự đồng ý (c.14-18). Những người tín hữu trong Giáo hội đã thỏa hiệp với thế gian và không bước đi trong đường lối riêng của mình (Tv 1:1). Thiên Chúa trông chờ một tương quan mật thiết với chúng ta, nhưng Ngài sẽ không chia sẻ ách của Ngài với thế gian. Để có thể sống thánh thiện, chúng ta cần phải tách mình ra khỏi một số người hay điều gì đó. Điều đó không có đồng nghĩa với việc bạn phải trở nên một người dị biệt. Những điều gì bạn thấy mình cần phải chọn lựa bỏ lại để bạn có thể thuộc về Thiên Chúa hơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC