Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 3 - Thư Thứ Hai Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca

1 Sau cùng, thưa anh em, xin anh em cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh, như đã thấy nơi anh em.2 Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi được thoát khỏi tay người độc ác xấu xa, bởi vì không phải ai cũng có đức tin.3 Nhưng Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần.4 Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh em: anh em đang làm và sẽ làm những gì chúng tôi truyền.5 Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô.

Đề phòng lối sống vô kỷ luật: cơn sốt quang lâm!

6 Thưa anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền cho anh em phải xa lánh mọi người anh em sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi.
7 Chính anh em thừa biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào. Khi ở giữa anh em, chúng tôi đã không sống vô kỷ luật.8 Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả, để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em.9 Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước.

10 Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn!11 Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào.12 Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng tôi truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.

13 Phần anh em, hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí!14 Nếu có ai không vâng theo lời chúng tôi nói trong thư này, anh em hãy ghi lấy tên và đừng giao du với người ấy, để họ biết xấu hổ.15 Nhưng đừng coi họ như thù địch, trái lại hãy khuyên bảo như người anh em.

Lời cầu nguyện và lời chào cuối thư

16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em.

17 Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào này. Đó là chữ ký trong tất cả các thư của tôi. Tôi viết như thế đó. Chúc tất cả anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
CHIA SẺ
 Xung đột (c.1-2). Bất cứ ai tìm kiếm để sống cho thiên Chúa sẽ có những kẻ thù (2 Tm 3:12). Vũ khí mà chúng ta sử dụng là cầu nguyện, và mục đích mà chúng ta cầu nguyện là chia sẻ Lời Chúa (Cl 4:2-3). Không phải tất cả mọi người trong Hội thánh Thê-xa-lô-ni-ca đều sốt sắng với Thiên Chúa, nhưng Phao-lô vẫn xin họ cầu nguyện. Bạn có hay xin người khác cầu nguyện cho mình, và bạn có thực hiện lời hứa cầu nguyện khi người khác nhờ bạn cầu nguyện cho họ?
Tin tưởng (c.3-5). Sự trung thành của Thiên Chúa đối với chúng ta là nên tảng cho sự trung thành của chúng ta đối với Ngài. Nếu chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta sẽ giữ Lời Ngài, và chúng ta sẽ kiên nhẫn trong những lúc gặp thử thách. Bạn có khi nào nghi ngờ về việc ngự đến lần thứ hai của Đức Ki-tô. Niềm tin Ngài lại đến có củng cố bạn trong những khi gặp thử thách?

Lệnh truyền (c.6-15). Từ lệnh truyền (c.4,6,10,12) mang nghĩa “một lệnh truyền quân đội.” Một số những người lính Ki-tô hữu trong Giáo hội đã phá vỡ đội ngũ và bất tuân mệnh lệnh, và Phao-lô phải khiển trách họ. Những ai không thể làm việc phải được những người khác chăm sóc, nhưng những ai không làm việc phải bị kỷ luật. Đừng bao giờ để những gương xấu của người khác ngăn cản bạn trở nên gương tốt. Bạn bị ảnh hưởng bởi gương xấu của người khác và biến nó thành đặc tính riêng của bạn như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC