Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 3 - Thư Thứ Nhất Gửi Timôthê

Các giám quản

1 Đây là lời đáng tin cậy: ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp.2 Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy;3 người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, không hay gây sự, không ham tiền,4 biết điều khiển tốt gia đình mình, biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh,5 vì ai không biết điều khiển gia đình mình, thì làm sao có thể lo cho Hội Thánh của Thiên Chúa được?6 Người ấy không được là tân tòng, kẻo lên mặt kiêu căng mà bị kết án như ma quỷ.7 Người ấy còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy ma quỷ.

Các trợ tá

8 Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say sưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn;9 họ phải bảo toàn mầu nhiệm đức tin trong một lương tâm trong sạch.10 Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu không bị ai khiếu nại.11 Các bà cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề.12 Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt.13 Những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp, thì được một chỗ danh dự, và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.

Mầu nhiệm của đạo thánh

14 Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy vọng sớm đến với anh.15 Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý.16 Phải công nhận rằng: mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là:
Đức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,
được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính;
Người được các thiên thần chiêm ngưỡng,
và được loan truyền giữa muôn dân;
Người được cả hoàn cầu tin kính,
được siêu thăng cõi trời vinh hiển.
CHIA SẺ
 Trở nên một người lãnh đạo dân Chúa là một nhiệm vụ nghiêm túc, và đừng nên chấp nhận một chức vụ khi thấy mình không đủ phẩm chất và hãy sẵn sàng đón nhận vị trí đó để giúp Hội thánh.
Canh chừng (c.1-7). Tước hiệu giám mục có nghĩa là “canh chừng” và mô tả công việc của trưởng lão (Cv 20:17, 28). Dân Chúa giống như chiên; họ cần những mục tử để canh giữ họ, bảo vệ họ, và dẫn dắt họ. Bạn có cầu nguyện cho những người lãnh đạo tinh thần của bạn để họ ngày càng nên giống như điều lòng Chúa mong muốn nơi họ?

Làm việc (c.8-13). Từ phó tế có nghĩa là “phục vụ”. Các phó tế giúp cho những trưởng lão trong việc thực hiện công việc của Hội thánh (Cv 6:1-7). Cùng với các trưởng lão, các phó tế nên đủ phẩm chất thiêng liêng và cho thấy gương sáng trong đời sống của mình. Phục vụ không phải chỉ là công việc của các phó tế, bạn đã cộng tác với các thành phần khác trong Giáo hội để phục vụ dân Chúa như thế nào?

Thờ phượng (c.14-16). Giáo hội lớn hơn một nhóm của những người có cùng suy nghĩ thỉnh thoảng quy tụ lại với nhau. Thiên Chúa hằng sống ở giữa họ (Mt 18:20), và chân lý về Thiên Chúa đã được ký gửi nơi họ! Họ thờ phượng Thiên Chúa Con, Đấng đáng ca ngợi! Vâng, đây là một điều nghiêm túc là một phần của Hội thánh địa phương! Bạn có xem điều này một cách nghiêm túc không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC