Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 4 - Thư Thứ Nhất Gửi Timôthê

 Các người dạy giáo lý sai lạc


1 Thần khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ;2 đó là vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung.3 Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn; thật ra, những thức ăn này là những thứ Thiên Chúa đã tạo dựng để các tín hữu, những kẻ đã nhận biết chân lý, được dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ.4 Thật vậy, tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và không có gì phải loại bỏ, nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ,5 vì lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện thánh hoá những thứ đó.6 Nếu anh trình bày cho anh em những điều ấy, thì anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Ki-tô Giê-su, một người thấm nhuần lời đức tin và giáo lý cao đẹp mà anh đã trung thành noi theo.7 Còn những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, thì hãy loại bỏ. Hãy luyện tập sống đạo đức;8 vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức.9 Đó là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận.10 Thật vậy, chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống, Đấng cứu độ mọi người, nhất là các tín hữu.11 Anh hãy truyền, hãy dạy những điều đó.

12 Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ. Trái lại, anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch.13 Trong khi chờ tôi đến, hãy chuyên cần đọc Sách Thánh trong các buổi họp, chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ.14 Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh, đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ, khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh.15 Anh hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh.16 Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở và trong lời giảng dạy. Hãy kiên trì trong việc đó. Vì làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy.
CHIA SẺ

Hãy cẩn trọng với bản thân (c.1-5). Satan đang phát tán những giáo thuyết sai lạc, và những tác viên của Satan đã có trong Hội thánh (2Cr 11:13-15). Những tôi tớ của Thiên Chúa phải loan truyền chân lý và chiến đấu chống lại sự dối trá của Sự Dữ. Tuyên bố chiến tranh không làm cho chúng ta nổi tiếng, nhưng sẽ giữ cho chúng ta sự trung thành. Với những điều mong manh trong cuộc sống, bạn có giờ dành cho mình mỗi ngày để có thể nhận ra và tránh những bẫy đang giăng ra trong cuộc sống của bạn?
Hãy luyện tập bản thân (c.6-10). Nếu những người tín hữu đặt nhiều nỗ lực trong đời sống thiêng liêng như là cách họ quan tâm đến việc giải trí và những thú vui khác, điều khác biệt gì sẽ xảy ra đây! Luyện tập thân thể là quan trọng, nhưng tập luyện thiêng liêng còn quan trọng hơn nữa. Cả tính kỷ luật và lòng đạo đức đều cần thiết để làm nên chiến thắng thể thao và một người Ki-tô hữu có ảnh hưởng. Khi chúng ta bước đi trong đường lối Chúa và phục vụ Ngài, chúng ta phải bước vào trong một địa hạt mới và không còn trong tinh thần cũ. Có những chân lý mới để học, những trận địa mới để chiến đấu, và những chiến thắng để vui mừng. Bạn chuẩn bị bản thân như thế nào sẵn sàng thực hành những điều này?
Hãy chia sẻ bản thân (c.11-16). Cần phài có nỗ lực thật sự để lớn lên trong đời sống của người Ki-tô hữu và thành công trong việc phục vụ mang tính Ki-tô giáo. Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta thuộc về Ngài toàn tâm toàn ý, bất kể cái giá phải trả như thế nào. Hãy suy nghĩ về những lời nhắc nhở mà Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê và xem chúng được áp dụng vào cuộc sống của bạn như thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC