Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 3 - Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Thê-xa-lô-ni-ca


Phái ông Ti-mô-thê đi Thê-xa-lô-ni-ca
1 Vì vậy, không chịu nổi nữa, chúng tôi đã quyết định ở lại A-thê-na một mình,2 và chúng tôi đã phái anh Ti-mô-thê, người anh em của chúng tôi và cộng sự viên của Thiên Chúa trong việc loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô; anh đến để làm cho anh em được vững mạnh, và khích lệ đức tin của anh em,3 khiến không ai bị nao núng vì các nỗi gian truân ấy. Hẳn anh em biết đó là số phận dành cho chúng ta.4 Thật thế, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã nói trước cho anh em rằng chúng ta sẽ gặp gian truân, điều đó đã xảy ra như anh em biết.5 Chính vì vậy mà không chịu nổi nữa, tôi đã sai người đi hỏi cho biết lòng tin của anh em ra sao, sợ rằng tên cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao khó nhọc của chúng tôi trở nên vô ích.

Tạ ơn Chúa vì các tin tức nhận được
6 Giờ đây, sau khi thăm anh em, anh Ti-mô-thê đã trở lại với chúng tôi và đưa tin mừng cho chúng tôi về lòng tin và lòng mến của anh em; anh ấy nói rằng anh em vẫn luôn luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi, và ao ước gặp lại chúng tôi, cũng như chúng tôi ao ước gặp lại anh em.7 Như vậy, thưa anh em, vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian truân chúng tôi phải chịu.8 Phải, chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa.9 Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em, tôi có được trước nhan Thiên Chúa chúng ta?10 Đêm ngày chúng tôi tha thiết nài xin Chúa cho được thấy mặt anh em và bổ túc những gì còn thiếu trong đức tin của anh em.

11 Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa chúng ta là Đức Giê-su san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em.12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.
CHIA SẺ
  Bạn nên làm gì khi người bạn yêu mến cần đến sự giúp đỡ của bạn, nhưng bạn không thể đến với họ? Những người tín hữu mới ở Thessalonica cần thừa tác vụ của Phao-lô trong tuyệt vọng, nhưng ngài không thể quay lại giúp họ. Vì thế, ngài đã làm điều trong khả năng của mình.
Trước hết, thánh Phao-lô gửi Timothê tới phục vụ tại cộng đoàn này. Nếu bạn không thể đi, hãy chọn một ai có đủ phẩm chất tới nơi đó thay thế cho bạn.

Tiếp theo, ngài cầu nguyện cho họ (c.10) bởi vì cầu nguyện không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Lời cầu nguyện của bạn dành cho những người bạn quý mến sẽ đem đến nhiều điều tốt lành hơn cả những gì bạn nhận biết được, vì thế hãy tiếp tục cầu nguyện.

Thánh Phao-lô đã động viên họ qua việc viết cho họ ít là hai lá thư. Điều ngài quan tâm lớn lao không phải là sự an ủi hay an toàn nhưng niềm tin của họ (c.2,5-7, 10), đức mến của họ (c.12), và sự vâng phục của họ đối với Chúa (c.13). Ngày hôm nay, có lẻ bạn có thể viết một lá thư hay gửi một tấm thiệp cho ai đó cần đến sự khích lệ của bạn.

Có thân nhân nào mà bạn thấy mình muốn được chăm sóc họ nhưng không thể vì những cản trở trong bối cảnh hiện tại của mình. Bạn có học được điều gì từ cách thức mà thánh Phao-lô đã làm cho cộng đoàn tín hữu Timothê? Và bạn nghĩ mình có nên làm liên trong ngay hôm nay?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC