Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

CHƯƠNG 6 - Thư Gửi Tín Hữu Ga-lát

 Ðôi lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành
(1) Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. (2) Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Ðức Kitô. (3) Thật vậy, ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình. (4) Mỗi người hãy kiểm điểm việc làm của chính mình, chỉ nhìn vào chính mình mà hãnh diện, chứ không nhìn vào người khác bấy giờ mà thôi. (5) Quả thế, mỗi người phải mang gánh nặng của riêng mình.
(6) Người được học lời Chúa, hãy chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ mình.
(7) Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. (8) Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời. (9) Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. (10) Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đình đức tin.
Lời cuối thư
(11) Anh em thấy những chữ to này: chính tay tôi viết cho anh em đó! (12) Những ai muốn nở mày nở mặt theo tính xác thịt, thì ép anh em phải chịu cắt bì, chỉ là để khỏi bị ngược đãi vì thập giá Ðức Kitô. (13) Thật vậy, chính những kẻ được cắt bì cũng không giữ Lề Luật, nhưng họ muốn anh em phải cắt bì, để được hãnh diện nơi thân xác anh em. (14) Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. (15) Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. (16) Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy, và chúc Ítraen của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người.
(17) Ước gì từ nay, tôi chẳng còn sợ ai làm phiền nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Ðức Giêsu. (18) Thưa anh em, nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. Amen.
CHIA SẺ

Hãy nhìn người khác một cách khiêm hạ (c.1-2). Cách thức bạn phản ứng với sa ngã của ai đó cho thấy chính lối bước của bạn, cho dù đó là có phải là thiêng liêng hay không. Tự hào sẽ làm cho bạn không thể giúp được người sa ngã, nhưng khiêm tốn sẽ đem những phúc lành cho bạn và cho họ. Cách thức giúp đỡ những người anh chị em sa ngã của bạn có đầy tinh thần bác ái của Tin Mừng?

Hãy nhìn chính mình một cách khiêm tốn (c.3-5). Bạn có dùng sự sa ngã của người khác để làm cho mình có vẻ như tốt hơn? Hay bạn biết chính mình, chấp nhận chính mình, và tìm cách để làm đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi?

Hãy cảm kích những người lãnh đạo của bạn (c.6-10). Khi bạn chia sẻ cho những người khác những phúc lành trong thừa tác vụ của bạn, bạn đang gieo hạt giống mà sẽ sinh hoa trái. Khi bạn sử dụng những nén bạc của bạn cho những mục đích xấu, bạn gieo nơi xác thịt và sẽ đón lấy một mùa gặt xấu. Những hạt giống nào bạn nghĩ mình đang gieo để sinh mùa gặt tốt?

Hãy nhìn thấy Thập Giá một cách rõ ràng (c.11-18). Những thầy dạy giả danh đã muốn được thế gian ca ngợi, vì thế họ tránh Thập Giá; nhưng những người tín hữu đích thật sẽ tôn vinh nơi Thập Giá, thậm chí điều đó đồng nghĩa với đau khổ bởi sự thù hằn của thế gian. Thập Giá có hay nhắc nhở bạn về con đường của người môn đệ mà bạn đang bước theo, và điều đó đồng nghĩa với tiêu chuẩn để bạn chọn lựa những sứ vụ mình thực hiện?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC