Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 1 - Thư Phê-rô 1

 Lời mở đầu và lời chào
1 Tôi là Phê-rô, Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mác trong các xứ: Pon-tô, Ga-lát, Cáp-pa-đô-ki-a, A-xi-a và Bi-thy-ni-a,2 những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được Thần Khí thánh hoá để vâng phục Đức Giê-su Ki-tô và được máu Người tưới rảy. Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an.

Nhập đề. Gia tài Thiên Chúa ban
3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại,4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em,5 là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.

Tình thương và lòng trung tín đối với Đức Ki-tô
6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách.7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang,9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

Thần Khí dùng ngôn sứ mà mặc khải
10 Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này, và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em.11 Thần Khí Đức Ki-tô ở nơi các ngài, đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Ki-tô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào.12 Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng Tin Mừng đã loan báo cho anh em, nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.

Những đòi hỏi của đời sống mới. Sự thánh thiện của người tân tòng
13 Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện.14 Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội.15 Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em,16 vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.
17 Thiên Chúa là Đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc mỗi người mà xét xử. Vậy nếu anh em gọi Người là Cha, thì anh em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này.18 Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại.19 Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.20 Người là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Người đã xuất hiện vì anh em trong thời cuối cùng này.21 Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Người trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Người được vinh hiển, để anh em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa.

Anh em được tái sinh nhờ Lời Chúa
22 Nhờ vâng phục sự thật, anh em đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Anh em hãy tha thiết yêu mến nhau với tất cả tâm hồn.23 Vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tồn tại mãi mãi,24 vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng;25 Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng.
DẪN NHẬP
 Thư Thánh Phêrô được chọn là để là thư đầu tiên mang tin mừng đến cho người dân ngoại (Cv 10;15:7), nhưng sứ vụ của ngài chính yếu nhắm đến người Do thái (Gl 2:1-10). Ngài viết hai bức thư này cho những người tín hữu ở trong năm vùng của Đế quốc Rôma, trong đó hai khu vực Phaolô đã không được phép vào (Cv 16:7). Trong những thư này, Phêrô đã hoàn tất sứ mạng được trao cho ngài trong Lc 22:32 và Ga 21:15-17.
Chủ đề của thư thứ nhất là ân sủng của Thiên Chúa (5:12), và Phêrô đã nói với chúng ta cách sống như những người xa lạ trong thế giới thù địch. Chủ đề của thư thứ hai là sự hiểu biết thiêng liêng (ngài sử dụng từ hiểu biết  đến bảy lần trong thư này),và ngài cảnh báo chúng ta về những thầy giả hiệu.

Thánh Phêrô mở đầu thư thứ nhất bằng cách nhắc nhở những độc giả của mình điều ân sủng của Thiên Chúa đã thực hiện cho họ khi cứu họ (1:1-2:10). Tiếp theo, ngài chỉ cho thấy rằng ân sủng của Thiên Chúa giúp họ trong nhiều mối tương quan của cuộc sống (2:11-3:12) và trong cuộc bách hại đang đến (3:13-5:14). Phêrô tóm kết lại những chủ đề của cả hai thư trong lời chúc tụng  2Pr 3:18: “Nhưng lớn lên trong ân sủng [1Pr] và sự hiểu biết [2Pr] của Chúa chúng ta và Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô.” Đó là cách thức duy nhất để thành công trong những ngày sau hết này.

CHIA SẺ

Ơn cứu độ là một lời mời gọi (c.1-2,15). Chúng ta được Chúa Cha chọn, Đấng ban cho chúng ta một cuộc sinh ra mới (c.3). Chúng ta được Chúa Thánh Thần tách riêng ra, Đấng đã ban Lời và làm cho những tôi tớ của Thiên Chúa có thể công bố Lời (c.10-12), và cho những người tội nhân đức tin để tin tưởng vào lời hứa (c.22). Chúng ta được chuộc nhờ máu của Con Chúa (c.18-21), Đấng đã chết vì chúng ta, đã trỗi dậy, và đang đến vì chúng ta để ban cho chúng ta gia sản mà đã được hứa ban cho chúng ta (c.3-4, 13). Chẳng ngạc nhiên khi Phêrô đã mở đầu thư của mình với bài ca ngợi khen! (x. Ep 1:3-14).

Ơn cứu độ là một cuộc sinh ra (c.3,23). Đây là cuộc sinh ra trong thiêng liêng, Đức Giêsu đã cố gắng để giải thích cho Nicôđêmô (Ga 3). Khi bạn đặt niềm tin của mình nới Đức Giêsu Kitô (c. 5,7,9,21), bạn được sinh ra từ bên trên. Bạn nhận lãnh niềm hy vọng (c.3-4,13,21) và đức ái cho Đức Kitô (c.8) và dân Ngài (c.22). Bởi vì chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta muốn vâng phục Ngài (c.14-16).

Ơn cứu độ là sự cứu chuộc (c.17-21). Thánh Tông Đồ đang ám chỉ đến lễ Vượt Qua (Xh 12). Đức Giêsu là Chiên sát tế vì chúng ta, và máu Ngài được rẩy để bảo vệ chúng ta (c.2). Những người Do thái ở Ai cập đã sẵn sàng để lên đường, và chúng ta cũng phải có cùng một thái độ (c.13). Khi Đức Giêsu lại đến, chúng ta sẽ làm một cuộc xuất hành ra khỏi thế giới này!

Và tất cả những điều này đều dành “cho bạn” (c.4,10,12,13,20,25). Bạn có đang ngợi khen Ngài ?

Trừ khi bạn nhìn giống như hình ảnh mà Thiên Chúa mô tả cho chúng ta trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, thế giới sẽ chối từ chứng từ của bạn. Bạn cần phải làm gì để có thể giúp bạn nhận được ơn cứu độ và chia sẻ với người khác ân sủng này?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC