Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 2 - Thư Gửi Titô

Bn phn ca các hng tín hu
1 Phn anh, hãy dy nhng gì phù hp vi giáo lý lành mnh.2 Hãy khuyên các c ông phi tiết độ, đàng hoàng, chng mc, vng mnh trong đức tin, đức mến và đức nhn ni.3 Các c bà cũng vy, phi ăn sao cho xng là người thánh, không nói xu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dy bo điu lành.

4 Như vy, h s dy cho người v tr biết yêu chng, thương con,5 biết sng chng mc, trong sch, chăm lo vic nhà, phc tùng chng, để li Thiên Chúa khi b người ta xúc phm.6 Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phi gi chng mc trong mi s.7 Chính anh hãy làm gương v mt đức hnh. Khi anh ging dy thì đạo lý phi tinh tuyn, thái độ phi đàng hoàng,8 li l phi lành mnh, không ai bt b được, khiến đối phương phi b mt, vì không th nói xu chúng ta được điu gì.9 Các nô l phi phc tùng ch mình trong mi s, làm đẹp lòng chđừng cãi li,10 đừng ăn cp, nhưng t lòng trung tín hoàn toàn; như vy là h làm cho đạo lý ca Thiên Chúa, Đấng cu độ chúng ta, được rng r mi b.

Nn tng thn hc ca nhng đòi hi trên

11 Qu thế, ân sng ca Thiên Chúa đã được biu l, đem ơn cu độ đến cho mi người.12 Ân sng đó dy chúng ta phi t b li sng vô luân và nhng đam mê trn tc, mà sng chng mc, công chính và đạo đức thế gian này.13 S dĩ như vy, là vì chúng ta trông ch ngày hng phúc vn hng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cu độ chúng ta, xut hin vinh quang.14 Vì chúng ta, Người đã t hiến để cu chuc chúng ta cho thoát khi mi điu bt chính, và để thanh luyn chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng ca Người, mt dân hăng say làm vic thin.

15 Đó là nhng điu anh phi nói, phi khuyên, phi sa dy vi tt c uy quyn. Chđừng có ai coi thường anh.

CHIA SẺ

Đời sống (c.1-10). Cho dù bạn trẻ hay già, kết hôn hay độc thân, các Hội thánh địa phương đều cần đến chúng ta; và Thiên Chúa có một công việc cho chúng ta làm. Một trắc nghiệm về tình bạn thiêng liêng đó là khả năng để chấp nhận và thi hành sứ vụ với nhiều người khác nhau. Cách thứ chúng ta sống thế nào có thể là báng bổ Lời Ngài (c.5) hay làm đẹp Lời (c.10), và những ai thừa tác viên nên bày tỏ đời sống gương mẫu (c.7-8). Theo bạn, mình phải sống thế nào để cuộc sống của bạn cho thấy bạn sẵn sàng đón Chúa đến bất kể khi nào?

Học biết (c.11-12). Ân sủng của Thiên Chúa không chỉ cứu chúng ta nhưng cũng dạy chúng ta cách sống trong tư cách là một người Kitô hữu. Những ai dùng ân sủng của Thiên Chúa như một sự bào chữa cho tội sẽ chẳng bao giờ nghiệm thấy quyền năng cứu độ của ân sủng (Rm 6:1; Gđ 4). Cùng một ân sủng mà cứu chúng ta cũng canh tân chúng ta, vì thế chúng ta muốn vâng phục Lời Ngài (c.14). Bạn đón nhận ân sủng và để cho ân sủng biến đổi cuộc sống của bạn thế nào?

Tìm kiếm (c.13-15). Điều gì khởi đầu với ân sủng sẽ dẫn đến vinh quang! Cuộc trở lại của Đức Giêsu Kitô cho dân  Ngài còn hơn cả một niềm hy vọng hồng phúc; đó là một niềm hy vọng tràn đầy niềm vui (Rm 5:2; 12:12),  niềm hy vọng hiệp nhất (Ep 4:4), niềm hy vọng sống động (1 Pr 1:3), niềm hy vọng bền vững (Dt 6:19), và niềm hy vọng thanh sạch (1Ga 3:3). Trong những lúc khó khăn thử thách, bạn tìm được nguồn hy vọng nơi đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC