Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

CHƯƠNG 4 - Thư Thứ Hai Gửi Timôthê

Li khuyên nh thiết tha
1 Trước mt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng s phán xét k sng và k chết, Đấng s xut hin và nm vương quyn, tôi tha thiết khuyên anh:2 hãy rao ging li Chúa, hãy lên tiếng, lúc thun tin cũng như lúc không thun tin; hãy bin bác, ngăm đe, khuyên nh, vi tt c lòng nhn ni và ch tâm dy d.3 Tht vy, s đến thi người ta không còn chu nghe giáo lý lành mnh, nhưng theo nhng dc vng ca mình mà kiếm hết thy này đến thy n, bi nga tai mun nghe.4 H s ngonh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng v nhng chuyn hoang đường.5 Phn anh, hãy thn trng trong mi s, hãy chu đựng đau kh, làm công vic ca người loan báo Tin Mng và chu toàn chc v ca anh. 

Ông Phao-lô vào cui đời
6 Còn tôi, tôi sp phi đổ máu ra làm l tế, đã đến gi tôi phi ra đi.7 Tôi đã đấu trong cuc thi đấu cao đẹp, đã chy hết chng đường, đã gi vng nim tin.8 Gi đây tôi ch còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là v Thm Phán chí công s trao phn thưởng đó cho tôi trong Ngày y, và không phi ch cho tôi, nhưng còn cho tt c nhng ai hết tình mong đợi Người xut hin.9 Anh hãy mau mau đến vi tôi,10 vì anh Đê-ma đã b tôi, bi yêu mến thế gian này; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Anh Cơ-rét-xen đã đi sang min Ga-lát, anh Ti-tô đi sang min Đan-ma-ti-a.11 Ch còn mt mình anh Lu-ca vi tôi. Anh hãy đem anh Mác-cô đi vi anh, vì anh y rt hu ích cho công vic phc v ca tôi.12 Anh Ty-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-xô.13 Cái áo choàng tôi đã để li nhà anh Các-pô Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách v, nht là nhng cun giy da.14 A-lê-xan-đê, người th rèn, đã gây cho tôi nhiu khn kh; Chúa s c vic anh ta làm mà tr báo.15 C anh na, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mnh m chng li li chúng ta rao ging. 

16 Khi tôi đứng ra t bin h ln th nht, thì chng có ai bênh vc tôi. Mi người đã b mc tôi. Xin Chúa đừng chp h.17 Nhưng có Chúa đứng bên cnh, Người đã ban sc mnh cho tôi, để nh tôi mà vic rao ging được hoàn thành, và tt c các dân ngoi được nghe biết Tin Mng.18 Và tôi đã thoát khi nanh vut sư t. Chúa s còn cho tôi thoát khi mi hành vi him độc, s cu và đưa tôi vào vương quc ca Người trên tri. Chúc tng Người vinh hin đến muôn thu muôn đời. A-men. 

Li chào và li chúc cui thư 
19 Xin gi li thăm ch Pơ-rít-ca và anh A-qui-la, và gia đình anh Ô-nê-xi-phô-rô.20 Anh Ê-rát-tô đã li Cô-rin-tô. Còn anh Trô-phi-mô đang đau, tôi đã để anh y li Mi-lê-tô.21 Anh hãy mau đến trước mùa đông.
Các anh Êu-bu-lô, Pu-đê, Li-nô, ch Cơ-lau-đi-a và toàn th anh em gi li thăm anh.

22 Chúa cùng thn trí anh. Chúc anh em được ân sng.
CHIA SẺ
 Đức Kitô đang đến (c.1)! Trong nhãn quang này, chúng ta phải biết nhiệm vụ của chúng ta và trung thành thực hiện điều đó. Đọc lại 2 Cr 5:9-11, và đọc 1 Ga 2:28-3:2.
Những kẻ lạc đạo đang đến (c.2-5)! Quả thật, điều đó đang xảy ra ở đây và lúc này. Nhiều người xưng mình là Kitô hữu, nhưng không có “tai” để nghe Lời Chúa. Họ ưa chuộng những giải trí mang tính tôn giáo và các bài giảng mà sẽ chọc cười đôi tai thay vì cắt lòng họ.
Cuộc lên đường đang đến (c.6-8)! Phao-lô đã nhìn thấy cái chết của bản thân đang đến gần như là hy lễ dâng lên cho Thiên Chúa (c.6; Pl 2:17), kết thúc của một cuộc đua khó khăn (c.7), và chiếm được vòng nguyệt quế vinh quang (c.8; Kh 2:10). Đây là vương miện chiến thắng được ban cho những người chiến thắng trong Cuộc Đua Olympic Hy Lạp.
Sự trợ giúp đang đến (c.9-22)! Phaolô quá thất vọng khi những người mà ngài phục vụ lại quay lưng với mình và xấu hổ vì có tương quan với ngài. Phaolô đã hỏi Timôthê đến nhanh bao nhiêu có thể và mang theo Máccô. Nhưng điều tốt nhất, Đức Chúa đã đến với Phaolô và khích lệ ngài! Cho dù bất cứ điều gì dân Ngài có thể làm, Đức Giêsu sẽ chẳng bao giờ bỏ bạn hay quên bạn (Cv 18:9-11; Dt 13:5-6).
Liệu có những cơ hội nào mà bạn phớt lờ trong ngày hôm nay, có thể sẽ vuột mất khỏi tay bạn mãi mãi? Liệu có một ai đó mà bạn nên liên lạc  trước khi quá trễ, những quyết định bạn cần làm trước khi quá chậm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC