Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 13 - Khải Huyền

Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú
1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa.2 Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao.3 Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? "5 Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng.6 Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời.7 Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.8 Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.9 Ai có tai thì hãy nghe.10 Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. 

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú
11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà.12 Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành.13 Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta.14 Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh.15 Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình.16 Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.

18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu. 

CHIA SẺ

Thờ phượng. Dã Thú từ biển là tác phẩm cuối cùng và lớn lao nhất của Satan- tên Phản Kitô, kẻ vượt trên tất cả các lãnh chúa hay độc tài trong lịch sử thế giới. Người này chấp nhận sự trao ban mà Satan cũng đã trao cho Đức Giêsu (c.2; Mt 4:8-10). Thế gian thờ phượng Satan như là một vị thần, nhưng trên trời nhìn Satan như là Dã Thú (Đn 7). Kẻ giả danh Đức Kitô giờ đây đang hiện rõ! Phải chăng những điều bạn hành động nhằm tôn vinh Thiên Chúa hay một ngẫu tượng nào khác?
Cuộc chiến. Dã Thú đã chống lại Thiên Chúa bằng cách nói những lời phỉ báng (Đn 7:8, 11,20,25) và bằng việc bách hại các thánh (c.7; Đn 7:25). Điều đó có vẻ như kỳ lạ rằng Thiên Chúa cho phép dân Ngài trải qua trận chiến với dã thú Satan. Đâu là những dấu hiệu mà bạn đang mang, dấu hiệu là con cái Thiên Chúa, vâng phục Lời Ngài hay dấu hiệu của Dã Thú, chống lại tất cả những gì Thiên Chúa ao ước?
Của cải. “Thủ tướng” của Dã Thú chống lại Thiên Chúa thế giới tới việc thờ phượng Dã Thú bằng cách điều khiển tất cả của cải. Đó là vấn đề sống hay là chết! Khi bạn nối kết quyền lực chính trị với quyền lực kinh tế và tất cả các tôn giáo, bạn có một công thức để điều khiển toàn thể thế giới. Nhưng thế gian sai lạc này đang thờ phượng tiền bạc và quyền lực, vì thế nhiệm vụ sẽ không quá khó. Điều gì đang điều khiển lòng trí và đôi tay của bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC