Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 4 - Khải Huyền

 II. CÁC THỊ KIẾN
1. CHUẨN BỊ "NGÀY LỚN LAO" CỦA THIÊN CHÚA

Thiên Chúa trao vận mệnh thế giới cho Con Chiên
1 Sau đó, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng: "Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó."2 Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai.3 Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc.4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng.5 Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai.6 Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt.7 Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay.8 Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng:
Thánh! Thánh! Chí Thánh!
Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Đấng đã có, hiện có và đang đến!

9 Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời,10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói:
11 "Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên."
CHIA SẺ

Một cửa (c.1). Một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ mở cửa, kèn trum-pét sẽ thổi, và dân Chúa sẽ được gọi gọi vào thiên đàng (1 Tx 4:13-18). Trong lúc này, chúng ta phải theo đuổi việc mở cánh cửa phục vụ mà Ngài đã ban cho chúng ta (c.3:8). Bạn có thấy cánh cửa nào đang mở ra với bạn, và bạn đã sẵn sàng bước vào?
Một ngai (c.2,4-5). Khải Huyền là cuốn sách về ngai, Gioan đã thấy Thiên Chúa Cha trên ngai và quá tràn ngập đến nỗi tác giả ám chỉ đến những viên đá quý để mô tả điều mà ông nhìn thấy. Satan có thể có ngai trên mặt đất (2:13), nhưng ngai của Thiên Chúa trên trời cai trị tất cả và sẽ không bị đánh bại. Thiên Chúa ở trên ngai vinh hiển và Ngài không bao giờ quên những ai thuộc về Ngài. Vấn đề ở đây là bạn có thuộc về Ngài? Bạn đang phục vụ ai?
Cầu vồng (c.3). Cầu vồng bích ngọc và bao xung quanh ngai, một vòng chung quanh chứ không phải vòng cung. Điều đó mô tả ân sủng của Thiên Chúa (Stk 9:11-17). Trên mặt đất, chúng ta thấy cầu vồng sau cơn bão’ nhưng Gioan thấy nó trước cơn bão của xét xử đã đến. Thiên Chúa ban cho dân Ngài ân sủng mà Ngài đã hứa, và họ không cần phải sợ hãi cơn bão đang đến (3:10;1 Tx 1:10;5:8). Ân sủng của Thiên Chúa luôn đủ cho chúng ta, bạn có nhận ra ân sủng  vẫn ban cho bạn dồi dào, ngay cả trong những khi bị thử thách gian nan?
Một ca đoàn (c.6-11). Những thụ tạo sống cho thấy những thụ tạo ca tụng Đấng Tạo Hóa (St 1:28-31), và các trưởng lão trình bày dân Chúa thờ phượng Ngài. Khi bạn đánh mất điều kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa, bạn ngưng việc trở thành người tôi tớ tốt của thụ tạo (11:18). Tất cả thụ tạo ca ngợi Đức Chúa trong khi người tội lỗi ca ngợi chính mình và phớt lờ Đấng Tạo Hóa. Vì sao con người ca ngợi những thụ tạo, thay vì ca ngợi Đấng dựng nên những tạo vật đó? Bạn có hướng đến việc ca ngời Đấng tạo dựng nên bạn hay một thọ tạo nào khác, nếu là thọ tạo khác, bạn có thể gọi tên cụ thể nó là gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC