Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 5 - Khải Huyền

 1 Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn.2 Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: "Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? "3 Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó.4 Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó.5 Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi: "Đừng khóc nữa! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi Non của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong."
6 Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất.7 Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên ngai.8 Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh.9 Các vị hát một bài ca mới rằng:
"Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách
và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.

10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này."
11 Tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu.12 Các vị lớn tiếng hô:
"Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc."
13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô:
"Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời! "
14 Bốn Con Vật thưa: "A-men." Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy.
CHIA SẺ

Cuộn sách (c.1). Cuộn sách trình bày tước hiệu của công trình đối với thọ tạo, vì chỉ một mình Đức Giêsu Kitô có quyền Thừa Hưởng (Tv 2:8; Dt 1:2). Satan trao ban mình cho toàn thế giới để đánh đổi cho hành động thờ phượng (Mt 4:8-10), nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng quyền để nhận cuốn sách khi Ngài trao ban Chính Mình trên thập giá. Liệu bạn có đặt cuốn sách của cuộc sống mình vào tay Ngài?
Con chiên (c.5-6) là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị sát tế như một của lễ đền tội (1 Pr 1:18-20); Ngài vừa là Chiên (Ga 1:29) và Sư Tử (Stk 49:8-10), Đấng Cứu Độ và Đấng Cai Trị. Ngài cũng là Gốc nhà Đavít, vì Ngài đã hiện hữu trước cả Đavít và dựng nên triều đại nhà Đavít. Trong tư cách là Con Chiên, Đức Giêsu đã ban ơn cứu độ; trong tư cách là Sư Tử, Ngài xét xử những kẻ chống đối Ngài. Thật là diệu kỳ thay những khía cạnh khác nhau của con người và những công việc của Ngài! Hình ảnh con chiên và sư tử hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại hiện thân về Đức Giêsu Kitô. Liệu bạn yêu mến Thiên Chúa vì chính Ngài hay vì quyền năng của Ngài? Bạn muốn Thiên Chúa xử dụng cuộc sống của bạn, hay bạn muốn lợi dụng Thiên Chúa cho cuộc sống riêng mình?
Chén hương thơm (c.8) tượng trưng cho việc cầu nguyện (Tv 141:1-3). Trong nhiều thế kỷ, dân Thiên Chúa vẫn cầu nguyện, “Nước Cha trị đến”; và những lời cầu nguyện này sắp thành hiện thực. Lời cầu nguyện của chúng ta là với Cha nhờ Người Con. Nhưng lời cầu nguyện của dân Chúa đóng một phần sống động trong việc quản trị của Thiên Chúa trên mặt đất. Liệu bạn có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa, đường lối Chúa có thể được hiện thực trong cuộc sống của con”?
 Thờ phượng (c.9-14). Ngài xứng đáng với việc thờ phượng của chúng ta, không chỉ vì Ngài là Đấng Tạo Dựng (ch.4) nhưng hơn thế nữa, bởi vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Hãy xem chu kỳ của việc ca ngợi tăng triển cho đến khi mọi thọ tạo đều thờ phượng Ngài. Thiên Đàng là nơi thờ phượng, vì thế hãy bắt đầu để sẵn sàng ngay từ bây giờ để tham gia vào trong việc ca ngợi! Trong những khi tham gia các giờ phụng vụ, hay kinh nguyện, khi đó bạn đang thuộc về thực tại trần thế hay đã thuộc về thiên đàng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC