Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Thư Gioan 2

 Lời chào
1 Tôi là kỳ mục, kính gửi Bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái Bà là những người mà tôi thực sự quý mến; không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến,2 bởi vì sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi.3 Thiên Chúa là Cha và Đức Giê-su Ki-tô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng, lòng thương xót và bình an, trong sự thật và tình thương.

Điều răn yêu thương
4 Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của Bà, những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha.5 Thưa Bà, bây giờ tôi xin Bà điều này -đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu- đó là: chúng ta phải yêu thương nhau.6 Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là: anh em phải sống trong tình thương.

Những kẻ phản Ki-tô
7 Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên Phản Ki-tô.8 Anh em phải coi chừng để khỏi đánh mất những gì anh em đã làm được, nhưng để lãnh đầy đủ phần thưởng.9 Phàm ai đi quá xa, không ở lại trong giáo huấn của Đức Ki-tô, thì không có Thiên Chúa. Còn ai ở lại trong giáo huấn, thì người ấy có Chúa Cha và Chúa Con.10 Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng đón vào nhà và cũng đừng chào hỏi người ấy.11 Quả thật, ai chào hỏi là cộng tác vào những việc xấu xa của người ấy.

Kết luận
12 Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh em, tôi không muốn dùng giấy mực. Nhưng tôi hy vọng có thể đến với anh em và nói chuyện trực tiếp, để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.13 Các con của người chị em Bà, người chị em đã được Thiên Chúa tuyển chọn, gửi lời kính chào Bà
CHIA SẺ


Gioan đã viết thư này cho một người phụ nữ vô danh, người mà đã dùng ngôi nhà của mình để dân Chúa có nơi gặp gỡ mà thờ phượng Chúa và gặp nhau trong tình huynh đệ. Việc nhấn mạnh đến chân lý và tình yêu, và Gioan đã chỉ cho thấy ba sự nguy hiểm mà các tín hữu phải tránh.
Biết chân lý nhưng không thực hành (c.1-6). Chúng ta phải đi trong chân lý và đi hợp với những giới răn của Ngài. Lời Chúa có nghĩa là để hành động chứ không phải chỉ để biết. “Nếu chúng ta nói” (1Ga 1:6,8,10) nhung không tuân giữ, chúng ta là những kẻ giả hình. Bạn có đi trong lối bước của chân lý, hay đi trên một con đường nào khác? Nếu con đường khác, vậy con đường đó là gì?
Thực hành chân lý nhưng không bảo vệ (c.7-8, 10-11). Kẻ thù bận rộn, và chúng ta phải chống lại hắn. Tình yêu phải cân bằng bởi sự thật (Ep 4:15), bằng không bạn sẽ bắt đầu ủng hộ những sự dối trái nhân danh tình yêu (Pl 1:9-11). Bạn dễ dàng đánh mất những gì bạn có được khi kết bạn không đúng người. Khi tương quan với những người khác, bạn đang có những ảnh hưởng tốt trên họ, hay để họ lôi kéo mình trong con đường ngược lại?
Đi vượt trên chân lý (c.9). Cụm từ “đi quá xa” cũng có nghĩa phạm tội. Khi bạn đi vượt trên Lời Chúa, bạn đi quá xa. Đó không phải là sự tiến bộ mà là sự thoái lui. Hãy cẩn thận với những ai thêm vào điều gì đó trong Kinh Thánh của bạn. Chân lý chỉ có một, nhưng cách thức để giải thích chân lý, đặc biệt với một người có lương tâm phóng khoáng dễ dẫn đến những sai lạc. Bạn có thực hành việc phân định thiêng liêng để biết điều mình chọn hợp ý Thiên Chúa?
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC